Københavns pædagogiske personale er klar til budgetkamp


Af Landsforeningen af Socialpædagoger LFS


Det pædagogiske personale i den nedskæringsramte hovedstad vil give politikerne i Borgerrepræsentationen kamp til stregen, siger LFS og redegør her for planerne


Der kommer ikke økonomisk hjælp fra hverken regeringen eller Kommunernes Landsforening (KL). Derfor vil byens pædagogiske personale kræve at politikerne laver massive omprioriteringer i budget 2011. Politikerne må vælge mellem politiske projekter, eksterne konsulenter, overadministration og dyre direktører eller penge til børn, personale og velfærd!

Byens pædagogiske personale skyder budgetkampen i gang den 8. september med et stort tillidsrepræsentantmøde i Nørrebrohallen kl.9.00 til 12.00. Mødet er lukket for pressen.

15. september: Morgenaktion fra kl. 8.00 til 8.30 i hele byen: Vis dit hjerte Frank! Støt byens børn.

22. september: Tillidsrepræsentantmøde for alle LFS’ tre områder i København.

23. september: ZOO-CARE-aktion på Rådhuspladsen fra kl.16.00.

7. oktober: Demonstration for velfærd på Rådhuspladsen – før og under BR-mødet.

Sideløbende med disse aktiviteter, afholder Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS) mobiliseringsmøder i alle bydele for byens pædagogiske personale og forældre.

LFS nøjes ikke med at sige ”Nej til nedskæringer”. Her er vores bud på, hvordan mere end 350 millioner kroner kan findes uden ekstra nedskæringer på daginstitutioner, klubber og skoler:

  1. Opgør med den nuværende ledelses- og styringsform New Public Management (NPM) i Københavns Kommunes forvaltninger, – herunder et stop for brug af eksterne konsulenter, afskaffelse af udviklingskontrakter for daginstitutioner, klubber og skoler samt det heraf afledte bureaukrati. En kritisk gennemgang og revision af Koncernservice og indkøbsordningen. Et opgør med NPM vil betyde et varigt besparelsespotentiale på 600 millioner kroner årligt.
  2. Afskaffelse af de eksisterende tre heldagsskoler. Varig besparelse på 21 millioner kr.
  3. Afskaffelse af Københavns 16 KKFO’er (Københavns Kommunes Fritidsordning). Gør dem til fritidshjem under Dagtilbudsloven. En både bedre og billigere fritidspædagogiske forankring, der giver en varig besparelse på ledelseslønninger på 700.000 kr. om året.
  4. Færre selvejende institutioner (f.eks. en begrænsning på 20 – 25 % andel af selvejende). Fordelingen af kommunale/selvejende er i resten af landet 70/30, i København er fordelingen 52/48. Besparelsespotentiale = 29,3 millioner kr. (bl.a. administrationsbidraget til de selvejende institutioners paraplyorganisationer.)

Netavisen 1. september 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne