”Behandl os ordentligt”

Kommunistisk Politik 16, 2010

Nyt arbejdsløsheds initiativ har set dagens lys.

Det er en reaktion mod regeringens stramninger overfor abejdsløse og reaktion mod de udsigtsløse ”dum i arbejde” aktiveringer som ikke uden grund opfattes som en form for repression overfor de arbejdsløse.

”Behandl os ordenligt” kæmper for en ordentlig behandling, bedre omskoling, relevante kurser og dagpenge under uddannelse.

På deres nyoprettede hjemmeside http://www.behandlosordenligt.dk hedder det:
” Vi kæmper for at der skal blive bedre uddanelses mulighedder, bedre kurser, flere arbejdspladser til området …. Vi arbejder på at få lokal afd. rundt om i landet, som kan holde øje med jobhuse/jobcenter og byrådspolitikerne, udveksle oplevelser med de andre lokal afd. Overordnet vil vi kæmpe for at få ændret love hos landspolitikerne, og inviter dem ud til de folk de laver loverne for, så politikerne kan høre hvad borgerne mener om loverne ….
Vi vil vende hver sten i kampen for at der ikke er nogen der falder for 2 års reglen og ender på kontanthjælp

”Behandl os ordenligt selvom vi er arbejdsløse” er nu også på facebook og har 1258 meddlemmer og i fuld gang med at oprette afdelinger i de forskellige byer. Indtil nu er der oprettet afdelinger i 9 byer : Skive, Thisted, Holstebrop, Viborg, Randers, Fredericia, Holbæk, Herning og Frederikshavn

Der arbejdes lige nu målrettet på også at oprette afdelinger i Roskilde, Vejle, Århus, Tønder, og Odense ….

“Behandl os ordentligt” på Facebook, http://www.facebook.com/group.php?gid=109592565749637 – her er der også er en livlig debat på debatsiden.
Der er også oprettet en hjemmeside http://www.behandlosordenligt.dk/

Selvom det kunne synes påtrængende i disse krise tider med fortsat voksende arbejdsløshed (ikke mindst blandt 3F medlemmer) og voksende stres og arbejdspres beskæftiger initiativet sig endnu ikke med kravet om nedsættelse af den daglige arbejdstid. Et centralt krav for arbejdsløshedsbevægelsen, der kunne forene og tilgodeser de arbejdsløse, familierne og de der er i arbejde.

Netavisen 18. august 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne