Situationen kræver massemobilisering

Over hele EU er arbejderne gået på gaden eller forbereder massive protester. Der generalstrejkes i flere lande. I Danmark er tiden også inde til massemobiliseringer.

Kommunistisk Politik 11, 2010

Fra de offentligt ansattes storkonflikt 20083500 harmfulde tillidsfolk fra hele landet var torsdag den 20. maj samlet i Fredericia  til stormøde imod regeringens berammede massakre på den offentlige sektor og service. De talte for samlet aktion, og nødvendigheden heraf er ikke blevet mindre af VKO’s plan om at lade de arbejdsløse betale en stor del af gildet.

Det var en meget flot tilslutning til det med spænding imødesete landsmøde, hvor tillidsfolk efter tillidsfolk udtalte fra talerstolen ”Nu kan det faneme være nok!”

Med et slogan fra krisen i 70’erne udtalte en tillidsmand:
”Hvem er skyld i krisen? Ikke vi! Hvem betaler krisen? Det gør vi! Skal vi finde os i det? Nej, gu skal vi ej”

Mange tillidsfolk opfordrede til at demonstrere samlet den 2. juni når folketinget efter planen holder afslutningsdebat sådan som fagforeninger og tillidsfolk i København tidligere har opfordret til.

Den tidligere SID- fagforeningsformand Hardy Hansen fik bragende bifald da han udtalte:
”Gå ud og lav en kæmpedemo – ja nu skal jeg jo ikke opfordre til generalstrejke. Men husk at det er jer, der har skabt velfærden, at det er jer, der skal kæmpe og slå fast, at her er det os, der bestemmer.”

En historisk krigserklæring fra VKO

Dennis Kristensen, formand for FOA og hovedinitiativtager til stormødet erklærede:
-Det her er startskuddet til noget større, hvis vi kan få det til at rulle derude, – båret af 11 faglige organisationer.

Men det er tankevækkende, at der endnu ikke er kommet egentlige fælles udmeldinger om samlet handling og modstand ovenpå stormødet.

Tusinder af ansatte havde set frem til signalet fra  tillidsmandstormødet og efterfølgende fælles handlinger. Men indtil nu er der ikke konkrete udmeldinger om at gøre den 2. juni til en landsdækkende demonstrationsdag. Man må også sige, at i deres mobilisering er de københavnske fagforeninger også gået meget anonymt frem, så man får indtryk af deputeret møde.

Det er de faglige organisationer for alle kommunalt og regionalt ansatte i København, der står bag aktivitetsdagen. De vil ikke acceptere, at regningen for den økonomiske krise sendes videre til den offentlige sektor.

Derfor har de indkaldt til tillidsmandsprotestmøde kl. 14 foran Kommunernes Landsforenings hus i København Bagefter er der stop ved Københavns Rådhus, inden det slutter på Slotspladsen.

VKO’s  seneste aftale om at lade de arbejdsløse betale krisen ved at halvere dagperioden fra 4 til 2 år er endnu en historisk krigserklæring som kalder på generalmobilisering, handling og modstand: Vi vil ikke betale kapitalens krise.

Netavisen 26. maj 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne