Mølleparken, Århus: Alternativ 1. maj

I mange år har der ikke været et reelt rødt alternativ til den socialdemokratiske Faglig første maj. Med Alternativ 1. Maj i Mølleparken bliver det anderledes.

Århus har igen fået en første maj, der markerer sig til venstre for Socialdemokratiet. Tidligere var det en tradition, at de venstrekræfter, der ikke ville underlægge sig socialdemokratisk dominans, samledes på et ikke-parlamentarisk grundlag 1. maj for at udtrykke modstanden mod de kapitalistiske regeringer og de faglige lederes årelange forræderier mod arbejderklassen.

Denne tradition blev brudt, da det hedengangne DKP/ML for otte år siden besluttede at underlægge sig majdagen sammen med de parlamentsfikserede partier. En tradition blev brudt. Med Alternativ 1. Maj bliver denne tradition taget op igen, og tilmed på en af Århus’ centrale pladser.

Klik og forstør

Samlet modstand til venstre

Alternativ 1. Maj i Mølleparken i Århus markerer således, at de mange enkeltpersoner og grupper, der har været utilfredse med den socialdemokratiske majdag, nu har et sted, hvor de samlet kan give udtryk for deres modstand mod den siddende regering, men også udtrykke deres skepsis med hensyn til, at en regering ledet af Socialdemokratiet vil bringe en ny forandring til det bedre for flertallet.

Kaj Rudi, som er en af talsmændene for Alternativ 1. Maj, siger:
”Endelig får vi et sted, hvor den reelle opposition til Socialdemokratiet kan samles og fremføre sin politik og meninger fra talerstolen. Vores 1. Maj er en arbejderens majdag, vi er imod nedskæringer på flertallets tilkæmpede rettigheder og goder, og vi ønsker Lars Løkke og co. væk nu. Vi er også imod Danmarks deltagelse i røverkrigene rundt om på kloden, mod den tiltagende overvågning og mod imperialismen. Alternativ 1. Maj er et skridt hen imod at skabe en bred bevægelse mod kapitalismens ulykker og for i sidste ende at få produktionsmidlerne over i arbejderklassens hænder.”

1. maj i Mølleparken i Århus har foreløbig fået tilslutning fra Konfront og Arbejderpartiet Kommunisterne.

Netavisen 21. april 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne