OK 2010: Om to år måske …

Kommunistisk Politik 6, 2010

Omkring 600.000 ansatte på det private arbejdsmarked får i foråret fornyet deres overenskomster En samlet Nej-kampagne er ikke organiseret

Overenskomsterne på LO/DA området udløb 1. marts og er blevet forlænget ved forligsmandens mellemkomst,  indtil der er indgået et nyt forlig.

På overenskomstområdet er der nu gennemført forhandlingsforlig på  en række områder. De tre hovedområder omfatter Industriforliget (210.000), Byggeforliget (58.000) og Transportforliget (42.000). De er alle bygget over industriforliget som skabelon.
De større områder, hvor der pt. ikke er indgået forlig, er Kontor og Lager, fødevareindustrien og det grafiske område.

De indgåede skabelonforlig er kriseforlig som lægger op til, at arbejderene skal betale for krisen for løntilbageholdenhed.
De kaldes selvfølgelig ’det bedst opnåelige´ af topforhandlerne og hovedbestyrelser, som anbefaler at der stemmes ja ved urafstemningerne.

Om to år, så sker der noget …

En samlet Stem Nej kampagne er imidlertid udeblevet fra  fagbevægelsens venstrekræfter i OK2010-initiativet. Som et resultat af opsplittetheden har de tilsluttede organisationer under OK2010  forskellige anbefalinger  på deres respektive forlig og lægger ikke op til nogen fælles nej- kampagne.

I stedet har de indkaldt til en sidste runde, hvor tillidsfolk vil mødes for en fælles diskussion af resultatet af forligsforhandlingerne. Det sker på en OK-konference den 23. marts i Horsens.

På konferencen vil formanden for Metal Horsens, Bjarne Sørensen, gennemgå industriforliget. Byggeforliget bliver kommenteret af formanden for TIB Århus Carsten Rasmussen, mens Ole Nors, næstformand for 3F´s Ålborgs transportgruppe ser på forliget på dette område.

Anders Olesen fra OK2010 initiativet og formand for TIB, København forventer ikke, at konferencen vil lægge op til en samlet Nej kampagne.

Udover diskussion af de indgåede forhandlingsforlig lægger arrangørerne op til, at der allerede nu tages hul på diskussion af hvad der skal ske om to år, når overenskomsterne skal fornys igen.

Slatne overenskomster

Selvom der er indgået forhandlingsforlig på en række områder, er det op til forligsmanden via den udemokratiske forligsmandslov at beslutte, hvordan afstemningerne skal forløbe.

Selvom tingene er splittet op, er det sandsynligt, at der vil blive iværksat en optælling af stemmerne for størstedelen i én stor sort gryde. Sådan at et enkelt områdes nej  ikke betyder konflikt, hvis andre områder siger ja.

Efter at forligsmanden  igen har udsat udsatte den varslede storkonflikt 14 dage er resten af forhandlingerne nu overgået til forligsinstitutionen., hvor de er i færd med at strikke mæglingsforslag igennem bygget over Industriskabelonen.

Der er nu indgået forhandlingsforlig for omkring 78 pct. af de berørte lønslaver, og de gengives i medierne næsten som om medlemmerne allerede har sagt ja og mange tak. Men de eneste,der har sagt ja på disse områder, er deres forhandlere. Og det er noget ganske andet, selvom de udemokratiske sammenkædnings- og optællingsregler gør deres for at forhindre et nej ved urafstemninger.

Det bliver snart op til medlemmerne at vurdere de slatne overenskomster kontra de rejste krav fra arbejdspladserne.

Se også

OK2010 Klasse  mod klasse: Stem Nej-kampagne NU 

OK2010: Uforskammet ringe industriforlig

Netavisen 17 marts 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater