Grækenlands arbejdere og folk i kamp mod brutal krisepolitik og EU-diktat

Arbejderpartiet Kommunisternes græske broderorganisation Bevægelsen for Reorganisering af KKE (1918-55) med centralorganet Anasintaxi har sendt disse kommentarer til den eksplosive situation i Grækenland, der i sidste uge lammedes af en generalstrejke. Protesterne fortsætter, mens den socialdemokratiske PASOK-regering og EU dikterer nye nedskæringer og skatte- og afgiftsstigninger for de arbejdende
.
Kommunistisk Politik 5, 2010

Aktivister anbringer et kæmpebanner med Nej til stabilitetspakten på EU's kontor i Athen under den første generalstrejke 24. februar 2010

Aktivister anbringer et kæmpebanner med Nej til stabilitetspakten på EU’s kontor i Athen under den første generalstrejke 24. februar 2010

Den græske offentlige sektor strejker igen 8.-9. og 16. marts

Fagforeningen for de offentligt ansatte i Grækenland ADEDY har indkaldt en ny 24 timers strejke den 16. marts for at protestere mod nye nedskæringsforanstaltninger, som regeringen ventes at gennemføre for at tackle landets gældskrise.
Samtidig har lærernes fagforening DOY indkaldt til en 48-timers strejke den 8. og 9. marts. ADEDY  vil støtte en 4-timers strejke den 8. marts.
ADEDY opfordrer GSEE (det græske LO) til koordination af en fælles kamp.

Bevægelsen til reorganisering af KKE 1918-55 støtter begge strejker og opfordrer folk til at deltage. Der skal ikke udvises nogen tolerance over for dem, som har gjort landet bankerot og som nu forsøger at vælte konsekvenserne af deres forbrydelser over på de fattiges skuldre.

Den borgerlige PASOK-regering er kommet for at ”gøre jobbet færdigt”

Udtalelse fra Bevægelsen for Reorganisering af KKE (1918-55)

Siden det sidste valg blev proklameret, har Bevægelsen for reorganisering af KKE (1918-55) understreget, at det monarkistiske og fascistiske parti Ny Demokratis (ND) sammenbrud skyldtes sammenbruddet i økonomien og bankerotten som følge af dets ekstreme nyliberale politik, røveriet af offentlige midler og andre skandaler. Bankerotten var et faktum allerede inden starten af den globale kapitalistiske overproduktionskrise. Situationen nåede selvfølgelig sit klimaks, da krisen satte ind og førte ND-regeringen til sin endelige undergang.

Den nuværende økonomiske konkurs er hverken virtuel  eller rygtebaseret. Den er ikke en slags ”trick”, ”et fugleskræmsel, rejst af den udenlandske kapitals gribbe” (Rizospastis 27/1/2010). Den er ikke et ”varselsskud for at skræmme folk” (Rizospastis 29/1/2010). Tværtimod er den et objektivt faktum og den hårde virkelighed, som vort land står midt i. Det utroligt høje niveau på budgetunderskuddet og den offentlige gæld, det useriøse udlån, realiseret under vilkår, som kun gælder i konkursøkonomier, spekulationsangrebene, den kolonilignende ”overvågning” pålagt af den internationale finanskapital og det vedvarende fald på aktiemarkederne beviser dette. Alt dette er reelle fakta med alvorlige konsekvenser for arbejdernes og de fattige lags hverdag. Landet er prisgivet:

 • internationale spekulanter og ågerkarle,
 • den imperialistiske EU-kommission, og
 • en afhængighed af ny-kolonial type.

Det borgerlige PASOK-parti er kommet for at ”fuldføre jobbet”, for at afslutte og gøre konkursboet op ved at prøve at overføre virkningerne på arbejderklassen, de små og mellemstore bønder og de fattige lag af folket på den mindst smertefulde måde.

 I kølvandet på chok-doktrinen er pludselig alle de data, som genspejler økonomiens tilstand, – efter at have været skjult i årevis – blevet afdækket, ofte med dramatiske overtoner. Efter at have tappet det lidt, som var tilbage til folket, og ledet landet frem mod konkursen, kæmper imperialisterne (EU og IMF) sammen med deres lokale lakajer om, hvem der skal tage kontrol over situationen. De beder ofrene for den politik, som har forårsaget konkursen om at betale en gang til for at overvinde den, mens de lover nogle almisser til overlevelse, så at folket også kan være offerbrikker i fremtiden.

 • Enten direkte lønnedgang eller lønfastfrysning, som vil reducere købekraften, indskrænkning af de allerede magre skattefrie indtægter – som sikkert vil mindske indtægterne endnu mere.
 • Forøgelse af arbejdsløsheden, ikke blot uden en politik for opsigelsesbeskyttelse, men tværtimod: Kapitalisterne kræver mere ”fleksibilitet” på arbejdsmarkedet uden så meget som rester af ”social velfærd” -  hvis vi ser bort fra de unævnelige kuponer fra kapitalisternes affaldsbunke, som nogle arbejdsløse bliver tilbudt.
 • Kontinuerlig forøgelse af leveomkostningerne, inklusive prisstigninger på basisvarer, brændstof – og fyringsafgifter, indirekte skatter og en stigning af den”lave” MVA-sats (moms) for basisvarer, som ganske sikkert er på trapperne.
 • Et slag mod velfærdssystemet. Der skæres ned på medicin og helsegoder (som det arbejdende folk har betalt dyrt for), og for første gang bliver det åbent erklæret, at pensionsalderen skal hæves til 67 år. Et endeligt slag mod institutioner med tungt og usundt arbejde, som det bliver hævdet er uretfærdige (vi skal blot minde om, at sygeplejernes job fremdeles ikke er inkluderet i denne klassificering). På den anden side skal der være fuld frihed for den kapitalistiske tilegnelse af arbejdernes forsikringsfradrag (gennem privatisering), som sammen med statens underfinansiering har bragt hele forsikringssystemet i knæ.

Til trods for og på grund af den faktiske økonomiske konkurs må arbejderklassen og folket aktivt gå mod nye uhyrlige tiltag. De må gennem forenede  og massive strejker kræve, at industriledere og bankfolk og alle kapitalister, som snor sig uden om skat, og som ulovligt provokativt beholder forsikringsfradragene, tvinges til at punge ud af  deres enorme indtægter, hævelse af erhvervsbeskatningen, som blev sænket af regeringen Karamanlis fra 35 til 25 procent; beskatning af kirkens enorme ejendomme.
Bevar det, som er tilbage af arbejdernes tryghedsrettigheder. Vi vil ikke finde os i deres planer!

 Ikke blot bliver der ikke enighed og tolerance, som de socialdemokratiske ledere i ”K” KE-SYN fremstammer, mens de på samme tid løber til møder med statsministeren for at få en ”opdatering” og skælver af frygt for en social omvæltning. Tværtimod, gennem kæmpende enhed vil de berørte lag af folket, arbejderklassen, de fattige og mellembønderne og ungdommen, gøre denne omvæltning ikke bare ”heroisk”, men også effektiv.
Ingen tolerance over for dem, der bragte landet til konkurs og, som nu prøver at kaste deres forbrydelser over på de fattiges skuldre.

Forkortelser og ordforklaringer:

 • PASOK er det socialdemokratiske regeringsparti i Grækenland, ledet af tredje generation Papandreou

 • ND – Néa Démokratía (Nyt Demokrati), reaktionært ”liberalt” parti, ledet af Konstantin Karamanlis.

 • K’K’E – var engang et stolt kommunistisk parti, i dag et revisionistisk og socialdemokratisk parti, som af og til gør brug af ”militant” retorik.

 • Rizospastis er KKEs avis og hovedorgan.

 • SYN – Synaspismos er en venstrealliance, delvis med udspring fra KKE.

Netavisen 3. marts 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne