Regeringsgrundlag og hestekur: VK rider igen

Der bliver lavet rigtig meget spin på Løkke-regeringen i disse dage. Den har med rokaden fået en ansigtsløftning, der har befriet den for nogle eksplosive skandaler. Den har fået et ’nyt regeringsgrundlag’. Angiveligt træder den ud af Foghs skygge, som med arven fra fiaskoerne på alle felter er blevet stadig mere belastende.

Spinkarussellen kører, og VK rider igen: Danmark har fået en ’helt ny regering’. Løkke er ’klar til at vinde’ næste folketingsvalg.

Og så er det alt sammen bare en tynd gang fernis. Det er den samme nyliberale og neokonservative politik, nu justeret til det, Lars Løkke langt om længe kalder ’den værste krise i 80 år’. Han søger at appellere til folks offervilje – uden at han har den ringeste udsigt til at få nogen til at arbejde ekstra for hans rådne nedskæringspolitik eller hans  program for at ’spænde livremmen ind’ på almindelige mennesker og fattigfolk.

Det er igen fraser og løftepolitik – og en barsk nedskæringsvirkelighed.

Nu hedder regeringens grundlag  ‘Viden, vækst, velstand, velfærd’  - de 4V’er VK har gjort hvad den kunne for at underminere – med 10 ’målsætninger’  for Danmark frem til 2010 – der følges op af ikke mindre end ’76 konkrete forslag’.

Se grundlaget her

8 år med Fogh, som brugte de samme overskrifter, skal følges af 10 år med Løkke og den samme klassepolitik til fordel for kapitalen på det store flertals bekostning.  Vi oversætte nogle af koderne i de ti målsætninger:

”Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande i verden”:  De rigeste fortsat skal stadig forgyldes og rage til sig i hidtil uset skala..

”Det danske arbejdsudbud skal være blandt de10 højeste i verden”:  Den danske arbejderklasse skal fratages pensionsordninger og tvinges til at arbejde mere og længere for lavere løn. De sýge skal rejse sig af sengene, og førtidspensionister skal give mere end en hånd med.

”Danske skolebørn skal være blandt de dygtigste i verden” Det skal ske ved at skære ned på lærere og undervisningstimer og skrotte specialundervisning – og erstatte det med stopprøver fra børnehaveklassen.

” Danmark skal være blandt de 10 lande i verden, hvor man lever længst”: Det er gået den modsatte vej indtil nu – men VK-regeringen vil starte med afgifter på smøger og alkohol. Det er ligesom hørt før – bortset fra at tidligere afgiftsregeringer ikke lovede højere levealder med stigende afgifter.

Det var fire af ’målsætningerne’. De øvrige er af samme lødighed. Det 9. bud er en sand perle:
“Danskerne skal være et af verdens mest tillidsfulde og trygge folk” !

Der savnes kun et løfte om evigt liv efter døden …

De ’76 konkrete forslag’ er en blanding af hensigtserklæringer, nyliberal retorik, velfærdsdemagogi og nogle enkelte løfter – f.eks. om praktikpladser, der før er lovet, men aldrig er kommet.

Til gengæld er det garanteret, at VK-regeringen vil holde følgende:

” De offentlige udgifter skal holdes i stram snor. Samtidig vil regeringen lave en samlet plan for dansk økonomi frem til 2020, der skal afløse den nuværende 2015-plan.” EU’s ’konvergenskrav’ skal opfyldes, selvom Danmark ikke tilhører eurozonen. Det betyder nedskæring på nedskælring af de i forvejen tætbarberede offentlige udgifter – ikke mindst i kommuner og regioner.

Der skal findes besparelser på  31 milliarder kroner, erklærede finansminister Claus Hjort Frederiksen, der fastholder ’hestekuren’ for almindelige danskere. Hvor der skal skæres ned konkret, vil imidlertid først blive afsløret i forbindelse med næste års finanslov,  erklærede han.

Regeringen håber at de skattelettelser, som var med til at vinde valget for den i 2008, og de kun salami-agtige offentlige nedskæringer (som ikke blev større, fordi 2009 var kommunalvalgsår) vil skabe tilstrækkelig ro til, at 2011 kan blive begyndelsen til den endelige nedskæring af velfærden, til elimineringen af resterne af  et velfærdsssamfund i Danmark med masser af billig og dygtig arbejdskraft til monopolerne – uden krævende sociale ordninger.

Til gengæld skal de kostbare krige fortsættes, de nye milliardkrigsfly indkøbes, politistaten udrustes og bankdirektører og ministre belønnes med guldsække og fede pensionsordninger.

VK under Løkke er genbrugsskrot fra Fogh, amerikanske neokonservative og den europæiske unions nyliberale.
Lad den blive skrottet!

Se også

Hestekure og arbejdermodstand
Kommunistisk Politik 4, 2010

Forsvind Løkke: Privatisér dig selv!
Kommunistisk Politik 3, 2010

Send Løkke på hestekur
Kommunistisk Politik 2, 2010

Netavisen 23. februar 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne