Falliterklæring

Af Rosa Forår
1. februar 2010

Den 1. februar skulle have været den dag, hvor alle de gode intentioner skulle indfries i form af løfter om fremtidige reduktion af vores CO2-udslip. Men i stedet er det blevet symbolet på, at alt for få lande er villige til at skrive under på selv blot politisk bindende aftaler. Alt for få lande har underskrevet Copenhagen
Accord, og reduktionsløfterne er så uambitiøse at de formentlig ikke kan forhindre en temperaturstigning på over 2 °c.

Med Yvo de Boers forsøg på at redde Copenhagen Accord ved at fjerne dagens deadline for hvornår verdens lande kan indskrive deres reduktionsmål i erklæringens to annekser, er det endnu en gang tydeliggjort hvordan COP15 blev en fiasko. En fiasko der kunne være undgået, hvis regeringen helhjertet havde kæmpet klimaets sag.

»Med Copenhagen Accord forsøgte man, at holde fast i illusionen om COP15 var en milepæl i forsøget på at begrænse verdens CO2-udslip. Men i dag er det tydeligt, at egoismen og de kortsigtede løsninger vandt over den fælles ansvarsfølelse. Alt for få har været villige til, at tage de afgørende skridt for at sikre fremtidens klima og livsgrundlaget for verdens fattigste« udtaler talsmanden for Det Rosa Forår.

For hver dag der går uden handling, vil flere og flere blive tvunget til at flygte pga. ørkenspredning, forringet adgang til rent drikkevand, degradering af landbrugsjorden og oversvømmelser.
Oxford professor Norman Myers skønner, at klimaforandringerne i år vil have skabt 50 millioner klimaflygtninge. De er vores ansvar!

Klimaaktion Århus Rådhus

I forbindelse med den oprindelige deadline, i dag, for verdens lande til at indskrive sig i Copenhagen Accords to annekser, har Det Rosa Forår hængt et banner op Århus rådhus for at tydeliggøre vigtigheden af, at vi tager vores klimaansvar på os. Hvis ikke kursen ændres nu, går verden en yderst usikker fremtid møde.

»Vi vil med denne aktion opfordre alle politikere og borgere i Århus til at tage ansvaret på sig, stå sammen og sikre at vores udslip af drivhusgasser ikke bliver en løkke om halsen på os selv eller verdens fattigste«, afslutter talsmanden.

Netavisen 1. februar 2010


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne