Politistat i aktion: Op mod 1000 anholdt i fredelig kæmpedemonstration

Kommentar Kommunistisk Politik
Fotos: KPnet Klimatema + indymedia.dk

Det er gået nøjagtig som modstanderne af politistatslovgivningen ‘lømmelpakken’ forudså: Politiet benyttede den til vilkårlige massearrestationer af hundredvis af fredelige demonstranter. Det var Danmarkshistoriens største masseanholdelse med næsten 1000 arresterede ifølge politiets egne oplysninger fandt sted under en fuldstændig fredelig kæmpedemonstration, der mest af alt havde karakter af en folkefest.

Politikæde ved udenrigsministeriet under klimademonstrationen 12. december: Parat til massearrestationer
Politikæde ved udenrigsministeriet under klimademonstrationen 12. december:
Parat til massearrestationer Foto: KPnet Klimatema

968 demonstranter, for at gengive det præcist angivne tal, blev arresteret, udsat for en groft ydmygende behandling og derpå buret inde i Guantanamo-agtige zoo-bure af en størrelse, enhver moderne dyrepleje forlængst har forbudt.

Påskuddet for masseanholdelserne var angiveligt at nogle kanonslag blev fyret af og nogle sten kastet ved Christianshavns Torv. I stedet for at søge at pågribe et par stykker, valgte politiet at masseanholde en hel sektion af demonstrationen, vel vidende at langt hovedparten var fuldstændigt fredelige folk, der udøvede deres demokratiske ret til at protestere. Politiet betegnede det selv som ‘præventive anholdelser’.

Politiafspærring ved Christiuanshavns Torv 12. december: En blok i demonstrationen afspærres og massearresteres

Politiafspærring ved Christianshavns Torv 12. december: En blok i demonstrationen afspærres og massearresteres
Fotografen måtte fortrække for at undgå arrestation Foto: KPnet Klimatema

De blev udsat for en ydmygende og sundhedsfarlig behandling ved at blive sat ned på kold vinterasfalt i timevis, bundet med strips, der giver dårlig blodcirkulation – og ude af stand til at forrette nødtørft, hvilket nogle måtte alligevel på asfalten. De blev derefter ført til internerings- eller kz-burene i Valby, med henblik på tilbageholdelse i 12 timer, som det er hjemlet efter ‘lømmelloven’.

Interneringsburene var imidlertid ikke solide nok til at blive overfyldt langt over den beregnede kapacitet, hvorfor der opstod et fangeoprør. Politiet så sig derfor nødsaget til at løslade en del af de fredelige demonstranter før den planlagte tid.

Arrestationer Christianshavns Torv 12. december 2009 Foto: indymedia.dk
Arrestationer og lang ventetid Christianshavns Torv 12. december 2009
Foto: indymedia.dk

Den danske stat viser sig over for hele verden som en repressiv politistat. Ved først givne lejlighed vidste politiet at benytte sine nye beføjelser til vilkårelige arrestationer og afstraffelser af fredeligt demonstrerende i hundredvis.

Hverken danske eller udenlandske medier kan se den fjerneste begrundelse for disse masseanholdelser, der vil rejse forstærkede protester mod ‘lømmellov’ og politistatsmetoder.

Se også fotos herunder

Good cops Klimademonstrationen 12. december 2009 Foto: KPnet Klimatema

Good cops
Klimademonstrationen 12. december 2009
Foto: KPnet Klimatema

Bad Cops Klimademonstration 12. december 2009 Foto: KPnet Klimatema
Bad Cops
Klimademonstration 12. december 2009
Foto: KPnet Klimatema

Netavisen 12. december 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater