Velkommen til ”Pyjamas”folket

Faglig Kommentar
Kommunistisk Politik 24, 2009

Skifteholdsinitiativet har i virkeligheden fat i en rigtig lang ende, der – hvis de følger den til dørs – kan spænde og favne rigtig bredt, idet hundredtusinder af arbejdere de sidste 20-30 år er blevet voldsomt ramt – ikke mindst på arbejdstiden – af den kolossale fleksibilitet, der med forbundsledernes hjælp er blevet sneget ind i overenskomsterne

– Go’ morgen. Vi er på vej fra arbejde og hjem i seng. Husk os nu denne gang.

Det var beskeden til overenskomstforhandlerne fra CO-Industri, da de mandag morgen blev mødt af en skare i pyjamas foran Industri & Serviceafdelingen i København. Flere af forhandlerne så nok frem til deres første kop kaffe på dagen, så det kan nok være, at de missede et par ekstra gange med øjnene, da de stødte på den slående kontrast:

– Jo, der er titusinder, der hver morgen på samme tid er vej hjem i seng efter udført arbejde.
Der var ellers ikke nogen grund til at misse med øjnene, idet forhandlerne burde være klar over, at kravet om bedre forhold for skifteholdsarbejdere samt arbejdere på ubekvemme arbejdstider i adskillige år har gjort opmærksom på problemet. Ved sidste overenskomstfornyelse for 3 år siden strejkede ansatte på de største virksomheder i en såkaldt omgangsskrue for at få bedre forhold.

Det lykkedes ikke den gang, så der er lagt i kakkelovnen til det kommende års fornyelse:

– Der skal resultater på bordet denne gang, det forventer vores medlemmer. Det var stor skuffelse over vi ikke fik noget sidste gang, siger Simon Tøgern, formand for HK it, medie & industri Hovedstaden.
Ved sidste OK-fornyelse forsøgte CO-Industri at lægge problemet i en syltekrukke, idet de gav udtryk for, at problemerne kunne tages op næste gang. Det skal pyjamas-aktivisterne nok huske dem på, og de har denne gang også en rapport i ryggen, der dokumenterer det skadelige i skifteholdsarbejde.

– Den kan læses på mange måder, men den viser at det har helbredsmæssige konsekvenser at arbejde på ubekvemme arbejdstider. Når arbejdsgiverne er gået med til en udredning, så er det samtidig en erkendelse af, at der er et problem, som de må forholde sig til, siger Simon Tøgern.

Han understreger, at arbejde på ubekvemme tider er et fænomen, som breder sig.
Rapporten står absolut heller ikke alene. Der har i årtier været skrevet og produceret metervis af rapporter, der dokumenterer det skadelige ved skifteholdsarbejde.

Det er pyjamasaktivisterne, der repræsenterer skifteholdsinitiativet udmærket klar over, hvorfor de heller ikke er så blåøjede, at de tror på, at den nye rapport rykker noget væsentligt ved CO-Industris forhandlere. Initiativet vil derfor skabe noget bevægelse omkring problemstillingen, hvorfor de i første omgang har indkaldt til en tillidsmandskonference den 30.januar, der på en og samme gang vil sætte fokus på problemerne, lægge dokumentationen frem og skabe debat og bevægelse til fordel for kravene.

– Når vi lægger konferencen sidst i januar, så er det for at demonstrere opbakning til kravet om nedsat tid for folk på skiftehold. Det er en bred vifte af krav, som er rejst af klubber og fagforeninger. Arbejdstiden for folk på skiftehold og med natarbejde skal sættes ned, eller der skal være mere betalt frihed. Generne ved at arbejde på ubekvemme tider, kan man ikke betale sig fra. Den eneste reelle kompensation er øget frihed, udtaler Simon Tøgern.

Skifteholdsinitiativet har i virkeligheden fat i en rigtig lang ende, der – hvis de følger den til dørs – kan spænde og favne rigtig bredt, idet hundredtusinder af arbejdere de sidste 20-30 år er blevet voldsomt ramt – ikke mindst på arbejdstiden – af den kolossale fleksibilitet, der med forbundsledernes hjælp er blevet sneget ind i overenskomsterne.

Tempoforøgelse og fleksibilitet i arbejdstiderne, hvor blandt overarbejdsbetalingen er forsvundet som dug for solen i masser af overenskomster – ikke mindst i det offentlige – har for længst spist både arbejdstidsnedsættelsen på de 3 timer fra 1987 overenskomsterne samt den 6.ferieuge fra 1998 op!

Når talsmanden for initiativet korrekt fastslår, at generne ved arbejde på ubekvemme arbejdstider ikke kan kompenseres ved løn, men skal løses ved forøget frihed, så må det overvejes at tage skridtet fuldt ud: 6 timers arbejdsdag med maksimum 30 timers arbejdsuge. Det er da en ”frihed”, der smager af noget.

Kravet har samtidig den sidegevinst, at det imødekommer de hundredtusinder af arbejdsløse, idet kravets gennemførsel vil udløse flere jobs.

Vi kan kun varmt bakke op om pyjamasfolket, deres krav og Skifteholdsinitiativet med en tillidsmandskonference den 30.januar i HK-huset i København. Initiativet består af: Metal Hovedstaden, Dansk El-Forbund København, HK Service Hovedstaden, 3F Kastrup, HK Handel Hovedstaden, Dansk Metal afdeling 16, 3F Mølleåen, HK it, medie & industri Hovedstaden, 3F Industri & Service, 3F Nordøstsjælland og HK Luftfart.

Hvis initiativtagerne formår at forbinde kravene, aktiviteterne med øvrige fag og krav, så foreligger der for alvor en mulighed for en slagkraftig overenskomstbevægelse, som der er så hårdt brug for.

Netavisen 15. december 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne