Danmark dumpet som ligeløns-land

Kommunistisk Politik 22, 2009

Ligeløn imellem mand og kvinder er nærmest en by i Kina, viser en nylig global ligestillingsrapport

World Economic Forum har undersøgt ligestilling og ligeløn i 134 lande. Rapporten viser at Danmark ligger i toppen med hensyn til uddannelse,  men samtidig at vi roder rundt nede på  en 43. plads, når vi taler om ligeløn.

Billede fra konflikten i 2008, FOA møder ingen forståelse for kravet om mandeløn til kvindefag ved den kommende statsminister

Dumpeplaceringen kommer ovenpå at EU-kommissionen fornylig har kunnet opgøre, at kvinder i Danmark tjener 17,7 procent mindre end mænd.

Danmark ligger bagud på linie med en  række lande, vi normalt ikke sammenligner os med – som Zimbabwe,Tanzania, Kina og Guyana.

På det almindelige indeks for ligestilling placerer Danmark sig på en syvendeplads. Det omfatter ikke kun løn, men også spørgsmål som uddannelse, gennemnsnitlig levealder og repræsentation i de nationale parlamenter. Foran Danmark ligger ikke bare samlige nordiske lande – med Island placere6t som nr. 1 i 2009, og Finland, Norge og Sverige som hhv. 2, 3 og 4. Også New Zealand og Sydafrika er placeret foran Danmark ifølge disse faktorer.

Skel både i det private og offentlige

For at forstå tingene, som de er, må adskillige myter aflives. F.eks. den at omfattende uddannelse nærmest automatisk sikrer bedre løn – og sikrer kvinderne ligeløn. Det gør det ikke. De danske kvinder er generelæt bedre uddannede end mændene, og tjener altså væsentligt mindre. Skævheden forstørres også i et helt livsforløb, hvor kvinderne p.g.a. fødsler og barsel ikke optjener så meget i pension som mændene.

Myten om det offentlige som den store murbrækker for ligeløn står også for fald. Det er længe siden, det har været tilfældet. Under liberaliseringsbølgen, hvor det offentlige niveau generelt er sparket baglæns, er også udviklingen mod ligeløn sparket tilbage.

Fag og Arbejde (FOA) har netop offentliggjort resultatet af en undersøgelse om ligeløn i kommunerne. Ifølge undersøgelsen er løngabet mellem mænd og kvinder i kommunerne i gennemsnit 13 procent.
I den private sektor er gabet lidt større.

Placeringen nede på en 43. plads er tankevækkende og underbygger  kravene fra storkonflikten sidste år om flere hænder og ligeløn nu! Sosu’ernes og de øvrige sundhedsarbejderes kamp var virkelig med til at sætte fokus på disse mangler, i særdeleshed i det offentlige.

Men i den efterfølgende overenskomst var deres krav fuldstændig forvandlet og endte med smuler. Regeringen nedsatte nødtvunget en  syltekrukke: En Lønkommissionen. 

Den skal til maj aflevere sine analyser af  blandt andet lønforskellene mellem mandefag og kvindefag.
Det vil ikke i sig selv betyde nogen fremskridt for den agterudsejlede ligeløn.

Der må kæmpes for det

Storkonflikten i foråret 2008  var også et klart signal om, at kampen for ligeløn igen er kommet på dagsordenen, og at den ikke vil forsvinde så let.

Det faktum at Danmark ligger i ligestillingens top i forhold til uddannelse og til gengæld ligger på en beskæmmende  dumpeplads med hensyn til ligeløn, understreger, at tingene ikke kommer af sig selv, eller foræres som resultat af kommissioner og udvalg. Der må kæmpes for det – og kampen for ligeløn har simpelthen været lagt på hylden, også af faglige ledere, i flere årtier.

– Engang var det holdningen at når kvinderne blev lige så godt uddannet som mænd så ville ligeløn komme af sig selv. Nu er vi altså verdens bedste til at uddanne kvinder, men det har ikke rokket meget ved løngabet,  konstaterer FOAs formand Dennis Kristensen i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen.

Det er  bare ærgerligt at samme forbundsformand var med til at nedlægge storkonflikten uden hverken afgørende reallønsforbedringer eller ligeløns-fremskridt.

Netavisen 12. november 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne