ALBA-lederne til klimatopmøde:Folkemøde i København torsdag den 17. december kl. 16-20

På ALBA-topmødet i Bolivia besluttede de ni medlemslande, at de ville deltage på klimatopmødet i København på en fælles platform. De overvejer at nedsætte en ’International Klimadomstol’ f or at få de ’industrialiserede lande til at betale deres klimagæld og effektivt reducere deres udledninger af drivhusgasser’.

De vil søge gennem FN at få vedtaget og fremmet en ‘Universel erklæringom Moder Jords ret til at beskytte sig mod det kapitalistiske systems spild’. Evo Morales foreslog sine kolleger, at de efter deres næste topmøde på Cuba den 13.-14. december alle rejser sammen til Danmark for at deltage på klimakonferencen.

I København er der arrangeret et folkemøde med ALBA-lederne i Valbyhallen den 17. december.

– Hugo Chávez, Evo Morales,Raul Castro, Daniel Ortega og de øvrige fem præsidenter er inviteret, Valbyhallen er lejet, og der er nu fokus på at sammensætte et flot musik- og kulturprogram, der kan understøtte dette store solidaritetsmøde, der står i Klimatopmødets tegn, siger Sven-Erik Simonsen fra initiativtagerne, der består af 18 danske organisationer, partier og fagforeninger.

Folkemødet vil foregå fra kl. 16-20. Valby-hallen kan rumme 5.000 mennesker.

Det er en del af Klimaforum09, som en lang række aktivister og organisationer gennemfører fra den 7. til den 18. december i og omkring DGI-Byen på Vesterbro.

Mødet finder sted under overskriften ”ALBA – et solidarisk og bæredygtigt alternativ”.

Netavisen 15. december 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne