OK 2010: Overenskomstkonference 19. oktober

Den 19. oktober 10-14.30 har initiativet OK 2010 indkaldt til OK-konference i Bygge-, Jord Og Miljøarbejdernes Fagforening København, Trekronergade 26, 2500 Valby.

”Kom og vær med til at formulere de fælles solidariske krav, vi skal slås for ved OK 2010 – og deltag i diskussionen om koordineringen af en god OK kampagne”, hedder det i indkaldelsen på www.ok-2010.dk

Der vil være oplæg om krav og forventninger til overenskomsten – og debat om fælles initaitiver og hvordan der sættes magt bag kravene.

Men allerede dagen efter folketingets åbning afholdtes et møde i Metal København for tillidsfolk fra FTF og LO i Storkøbenhavn.

-  Vi mener, der er plads til velfærd for alle, og derfor mødes vi og drøfter hvilke signaler, vi kan sende til de politiske partier med faglige krav til en anden politik, hed det i invitationen til tillidsfolkene i de to hovedorganisationer.

– Tillidsmandsmødet er samtidig begyndelsen på, at vi liner op til en egentlig kampagne for velfærd, som virkelig kan få debatten ud på arbejdspladserne, siger Peter Kay Mortensen, formand for LO Storkøbenhavn.

Tillidsmandsmødet afsendte et Brev til folketingets partier med nogle helt konkrete faglige krav, der afviste Løkke-regeringens åbningstale:

– Kompetencegivende uddannelse på højeste dagpengesats

– Et markant løft af dagpengesatsen og kontanthjælpssatserne – og afskaffelse af den fattigdoms skabende starthjælp

– Grøn vækstpakke med fokus på offentlige investeringer

– Nej til økonomisk straf til familier, hvor unge ikke er under uddannelse eller i arbejde

Samtidig indgik LO-Storkøbenhavn en omfattende kommunalpolitisk aftale med Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten i København, der i praksis fungerer som en fælles kommunalvalgsplatform for de tre partier.

Netavisen 13. oktober 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne