Klapjagten på de unge

Regeringen ønsker at reducere antallet af fagligt organiserede. Ved at ramme de unge skabes på sigt en medlemssvag fagbevægelse.

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 16, 2009

Sådan vil man også have det her:  Jeg arbejder gerne for 1 euroDe arbejdsløse har siden krisens start lagt øre til politikeres og mediers forargelse over, at så mange ikke har sikret sig dagpengeret:
– Arbejderne har simpelthen været for sløse og naive. I stedet for at tegne medlemskab af en a-kasse har de valgt at spare.

Man kan næsten få den opfattelse, at krisen er arbejdernes skyld. Kritikken er faldet hårdest på de unge – simpelthen fordi der relativt set er flere unge, der har fravalgt a-kassen. Regeringen har sammen med deres løgne og bedrag perfektioneret metoden med at pege fingre ad andre og skyde skylden på arbejdere, unge, røde ballademagere, terrorister med flere.

I en tid, hvor flere hundrede tusind er i aktivering og jobprøvning på arbejdsmarkedet, hvor de udfylder reelle funktioner under kummerlige vilkår og aflønning, og mens antallet af arbejdsløse er sekscifret, skal vi samtidig lægge ører til påstande om, at der mangler folk på arbejdsmarkedet.
Hvor skingert kan det blive?
Desværre endnu mere.

Samtidig med at politikerne forarges over, at der er så mange specielt unge, der ikke har sikret sig ret til dagpenge, ja, så forringer man igen dagpengesystemet for de unge.

De nye regler, som allerede trådte i kraft 1. august, kræver, at alle under 30 år har pligt til aktivering allerede efter 13 ugers ledighed. De unge under 25 år skal straffes ekstra hårdt. Hvis man ikke er forsørger til hjemmeboende børn og ikke har minimum en 18 måneders uddannelse, så tvinges man på uddannelse til elevløn eller SU. Vupti: Sådan fratages de unge retten til dagpenge.

Lederen af 3F’s a-kasse, Morten Kaspersen, er bekymret over de nye regler:
– De unge medlemmer har betalt deres kontingent og forsikret sig i en a-kasse på lige fod med alle andre medlemmer. Nu bliver værdien af deres forsikring med ét slag mindre værd, fordi de risikerer helt at miste deres dagpenge efter seks måneders ledighed. Det er dybt problematisk.

I juni var 3.400 unge under 30 år medlem af 3F’s a-kasse, hvoraf omkring halvdelen var under 25. Disse cifre antyder, at det er et femcifret antal unge, der rammes, når alle a-kasser tælles med.

Morten Kaspersen er da på linje med sine kollegaer i andre a-kasser også bekymret over, hvordan de nye regler vil påvirke medlemstallet:
– Samlet set er det fortsat en stor fordel for unge at være medlem af en a-kasse. Allerede efter bare tre måneders ledighed har man fået over 45.000 kroner i dagpenge, så kontingentet vil stadigvæk være penge, der er givet utrolig godt ud. Desuden vil man igen være dagpengeberettiget efter endt uddannelse. Så jeg kan kraftigt opfordre unge til at holde fast i deres medlemskab af a-kassen. Også selvom betingelserne nu bliver ringere.

Morten Kaspersen har naturligvis ret. Det kan kun anbefales alle ung som ældre at være medlem af såvel a-kasse som fagforening. Det handler jo dybest set ikke blot om at være ”forsikret” mod arbejdsløshed, men også om nødvendigheden af i solidaritetens navn at slås mod forringelser og for forbedringer. De nye stramninger taler deres eget tydelige sprog om dette.

Man kan desværre også konstatere, at fagbevægelsens topledere ikke har villet tage kampen op. Det er forblevet ved spage protester.
Det er nemlig ikke første gang, at de unges dagpengeret antastes, udhules og forringes. Hvis vi nøjes med at fokusere på de sidste omkring ti år, så var det faktisk socialdemokraternes Nyrup-regering, der kridtede banen op for angreb på de unges dagpengeret.

I det hele taget har socialdemokratiske regering haft succes, når det gælder forringelser over for fagbevægelsen og dens medlemmer, idet fagbevægelsens ledere altid har holdt hånden over disse regeringer. Det var også en socialdemokratisk arbejdsmarkedsminister, Jytte Andersen, under Nyrup, der i 90’erne reducerede dagpengeperioden fra syv til fire år, ligesom hun også fratog arbejdere retten til dagpenge, hvis de havde arbejde på offentlig støtte. Denne regel har kastet tusinder over på kontanthjælp.

Anders Fogh Rasmussen og nu Løkke Rasmussen har såmænd ikke noget at lade socialdemokraterne høre for. VC-regeringen har hele vejen ført en ungdomsfjendsk politik.

Det gælder ikke blot unge på dagpenge, som allerede i dag får halveret dagpengene, hvis de er under 25 år og under uddannelse. Det gælder mulighederne for at få en faglig uddannelse, som er kraftigt decimeret, fordi man ikke længere kan fuldføre dem på de tekniske skoler, men er overladt til mestrenes lyst til at ansætte lærlinge.

Det gælder også forholdene for de studerende eller skolesøgende i alle forhold. Retten til videregående uddannelse er forringet. Forholdene i skolerne er elendige for alle aldersklasser. Endelig er SU’en forringet.

Det gælder unge som ønsker en bolig, hvilket med afviklingen af den sociale boligmasse nærmest er umuliggjort for alle andre end velhavere.
Leveforholdene taget over en bred kam er forringet, så titusindvis lever på et eksistensminimum – og mange under.

Stop klapjagten på de unge!

Netavisen 18. august 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne