Ingen velfærdsopdatering

Kommunistisk Poliktik 13, 2009


Økonom Henrik Herløv Lund har vurderet aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om komunernes økonomi 2010. Her er hans resumé
:

Finansministeren og Kommunernes Landsforening har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2010. Det må anerkendes., at der hermed muliggøres gede kommunale investeringer for samlet op mod 5 mia. kr mere end i 2009.
Men der er til dels tale om en fremrykning af midler i Kvalitetsfonden, således at det aktuelle investeringsløft senere skal modsvares af tilbageholdenhed i samme omfang.

Nok så væsentligt er, at der i aftalen kun er afsat begrænsede midler til vækst i driftsudgifterne i kommunerne generelt. Den demografiske udvikling med navnlig flere ældre vil i 2010 medføre merudgifter på 4 – 500 mio. kr. Aftalen giver netop lige et sådant løft til de kommunale serviceudgifter i 2010, men halvdelen heraf sker gennem, at 10- 15 ”økonomisk nødstedte” kommuner får tilladelse til ekstraordinært at hæve indkomstskatten, men går således uden om flertallet af kommuner.

Endvidere er kommunerne i de seneste år hårdt pressede af ekstraordinære udgiftsstigninger på det specialiserede sociale område, hvor kommunerne forventer at overskride budgetterne med 1,5 mia. kr i 2009 samt en udgiftsstigning på 1 mia. kr. i 2010. Regeringen bevilger kommunerne merudgifterne i 2009, men så skal udgiftsstigningen bremses. Hvilket næppe er realistisk.

Konsekvensen må vurderes at blive, at kommunerne i 2010 kan blive tvunget til at spare dels for at finansiere formentligt alligevel stigende udgifter på socialområdet samt for flertallet af kommuner også delvist for at finansiere stigende driftsudgifter til ældre.

Herudover skal kommunerne på trods af de seneste års kraftige selv finde yderligere effektiviseringer indenfor kommunal service for 0,5 mia. kr efter aftale med regeringen.

Penge til at forny og opdatere velfærden er der IKKE tale om i aftalen. Aftalen er således et skridt fremad, hvad angår de kommunale investeringer.
Mens aftalen derimod samlet må vurderes at være et tilbageskridt for den kommunale service ved ikke at give kommunerne tilstrækkelig dækning for stigende social – og ældreudgifter og ved slet ikke at give økonomisk råderum til fornyelse og opdatering af de kommunale ydelser.

Det må anerkendes, at regeringen under indtryk af efterårets kommunalvalg og navnlig under indtryk af oppositionen pres for en vækstpakke med øgede offentlige investeringer i højere grad har været  til at tale med ved dette års aftaleforhandlinger med kommunerne. Men det må vurderes, at der er tale
om en midlertidig og taktisk betonet kursjustering..

Samlet set må aftalen om kommunernes økonomi i 2010 vurderes ikke at bryde afgørende med den langsomme økonomiske udhuling af den kommunale velfærd frem til 2015, som er indskrevet i regeringens 2015 – plan og som vi da også har set regeringen følge ganske målrettet i 2008 og 2009. Det må derfor også vurderes, at 2015 planen vil blive genoptaget i fuldt omfang snarest muligt.

Dette kræver ifølge planen selv finansiering af et hul i planen på i størrelsesordenen 20 til 30 mia. kr.
Prisen for regeringens aktuelle taktiske kursjustering kan derfor blive senere omfattende velfærdsbesparelser i kommunerne og/eller på de offentlige overførsler.

Netavisen 17. juni 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne