OK-2010 forberedes

OK-2010Torsdag den 5. marts forsamledes 150 tillidsfolk fra hele landet i Horsens for en begyndende diskussion af OK-2010 på det private område.

OK-2010 må sætte en stopper for, at danske arbejdsgivere bruger underentreprenører, som ikke er overenskomstdækket. De må respektere de overenskomster, de selv er en del af – også i det yderste led, hedder det bl.a. i udtalelsen fra konferencen.

Men hvordan sikres udviklingen af solidariteten imod massefyringer og kollektiv afvisning af lønsænkning/løntilbageholdenhed og modstand mod socialhjælp til banker og monopoler?
Det er koordinerede aktiviteter og kamp og ikke appeller til arbejdsgiverne om at respektere den danske model, der er vejen frem.

På konferencen blev nedsat 3 arbejdsgrupper:
1. Den danske model/respekten for overenskomsten. 2. Løn. 3. Arbejdstid.

Kravet om nedsat daglig arbejdstid for alle har tilsyneladende endnu ikke har fundet vej på trods af en accellerende udvikling af arbejdsløsheden og et arbejdsklima, hvor stress er en folkesygdom. Kravet om nedsat arbejdstid er ikke blot et anliggende for skifteholdsarbejdere.
Grupperne skal arbejde frem til en ny tillidsmandskonference den 29. august 09

Se mere på

www.ok-2010.dk/

Overenskomstkampen i gang
Fagligt ansvar

Netavisen 13. marts 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne