Krisen: Begyndende arbejdermodstand

Kommunistisk Politik 6, 2009

Arbejdere og lærlinge er begyndt at sætte sig i bevægelse mod nogle af krisens udslag – fyringer, eksport af arbejdspladser, mangel på praktikpladser

EEO-demo 6. marts på vej gennem København

Lærlingedemo 6. marts på vej gennem København med krav om praktikpladser til alle

Ingen kan være i tvivl om at Danmark på linje med andre lande befinder sig i en dyb finansiel- og økonomisk krise. Hver dag har nu sine meldinger om arbejdsfordeling og fyringer, som accellererer med rekordfart.

Vi ser østarbejdere sultestrejke, der føler sig misbrugt og snydt, vi ser slagteriarbejdere demonstrerer imod Danish Crowns massefyringer, imod lukninger og imod eksport af arbejdspladser. Vi ser elever på tekniske skoler aktionere i protest mod den akutte mangel på praktikpladser, fordi virksomheder ikke tænker længere end deres nærmest underliggende profit resultat.

Det er også i en sådan skærpet situation med begyndende grøde i arbejdernes klassekamp, at der har været indkaldt til landsdækkende tillidsmandskonference i Horsens angående de kommende overenskomster på det private område – OK2010.

Samtidig har Fagligt Ansvar foreslået at gøre den 15. maj til en aktionsdag for beskæftigelse, velfærd og klima – og vil henvende sig til fagbevægelsen og de parlamentariske oppositionspartier med forslaget. Det må støttes, men ikke som erstatning for konkrete aktioner og svar på krisen. Denne aktionsdag ligger sent i et varmt forår, men kan være indledningen til en varm sommer.

Slagtning af svin og arbejdspladser

NNF har taget en række initiativer i et forsøg på at fastholde svineproduktion i Danmark, og har  fulgt op på slagteriarbejdernes faglige demonstration i Holstebro med at arrangere et stormøde og demonstrationer, der går imod at stadig flere slagtesvin føres ud af landet til Tyskland. Man kræver, at grise der produceres i Danmark, også slagtes i Danmark.

At føre en egentlig kamp mod Danish Crown, der har skovlet overskud hjem, da der var gang i opsvinget, og imod profitfyringerne af slagteriarbejdere, ligger derimod forbundet fjernt.

NNF er i stedet fremkommet med forslag, der retter sig mod den enkelte landmand, der kræves pålagt en afgift, såfremt de fører svin ud af landet til slagtning. Samtidig vil de præmiere de producenter, der får slagtet i Danmark.

– Rigtig mange af specielt de store svineproducenter ser stort på de kritisable transporter til Tyskland med svin. Det rører dem heller ikke, at det er østeuropæiske kolonnearbejdere, der til en timeløn på ned til 40 kroner slagter og forarbejder deres svin under dybt kritisable forhold, udtaler Ole Wehlast, forbundsformand for NNF.

NNF mener at de omkring syv millioner levende svin, der årligt sendes til slagtning i udlandet, svarer til 3000 danske arbejdspladser.

Haarder skider på lærlingene

Vrede glarmesterlærlinge smadrede vinduerne i undervisningsministeriet natten før den landsækkende demonstration for flere praktikpladser. 4000 elever fra Erhvervsskolerne står uden praktikplads.

Fredag den 6. marts blokerede mere end 500 lærlinge så ministeriet. Erhvervsskolernes Elevorganisation kræver lærepladser til alle – og som en helt umiddelbar løsning en genindførelse af den skolepraktik, VKO-regeringen på trods af alle advarsler har afskaffet.

Bertel Haarder lovede da også i medierne at ville se på problemet. Han vil bare ikke gøre noget ved det her og nu. Først den  17. april vil han mødes med LO og DA om problemet.

Indtil videre anbefaler han lærlingene at skifte fag! Til avisen Urban siger han:
– Jeg er selvfølgelig opsat på, at så mange som muligt kan få deres ønske opfyldt, når det gælder lærepladser. Derfor overvejer vi også i regeringen, hvordan vi kan lægge yderligere pres på, siger han til Urban.
– Men jeg vil sige til dem, der for eksempel ikke kan skaffe en tømrerplads, at så må de skifte spor. Så må de tage ønske nummer to eller tre og blive ved med at arbejde på at få deres drømmelæreplads.

Imens tikker uret,  hvor tusinder af unge står med risiko for ikke at kunne gøre deres uddannelse færdig, fordi de ikke kan finde en læreplads.
Spørgsmålet er hvor længe de unge kan og vil vente med flere aktioner, før et flertal i folketinget presses til at genindføre skolepraktikken som en nødvendig akut løsning.

Netavisen 13. marts 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater