Fogh talte dem ud af A-kasserne: Frygter nu fyresedlen

ArbejdsløsFogh-regeringen har udbredt en overdreven tro på at alle var sikret arbejde i al fremtid. Nu fanges folk i fyringsfælden

Fogh og Co. har i en lang årrække skabt en kunstig optimisme, som bl.a. har resulteret i at folk har følt sig sikre på at kunne få job i al fremtid, og de har derfor i stort tal meldt A-kasserne fra. Det fortryder de nu.

For der er ikke længere en generel mangel på arbejdskraft, hvad Fogh ellers sidste år betegnede som dansk økonomis største problem. Det blev regeringen ved med længe efter at krisen var blevet synlig for enhver.

Regeringens lovprisninger af dansk økonomi, dens mantra om arbejdskraftsmangel og forringelser af skiattefratræk for arbejdsløshedskontingent betyder, at mange ved de nu varslede og kommende fyringer ikke er medlemmer af en fagforening eller en A-kasse. Af de 400 fyringsvarslede arbejdere på Danfoss er der omtrent en tredjedel, som slet ikke er med i en A-kasse.

Det vil have uoverskuelige konsekvenser for mange, der måske ikke engang er klar over, at udbetaling af kontanthjælp ikke er en selvfølge, men vil afhænge af familiens samlede indkomst.

Mange der har stået helt uden fagforening eller A-kasse melder sig  nu i takt med fyringsbølgen ind i en A-kasse. Men for at kunne gøre brug af den med ret til dagpenge skal man have været medlem 1 år først. Herudover kræves, at  man skal have haft mindst 1924 timers arbejde inden for de seneste tre år, mens man har været medlem af a-kassen. Deltidsforsikrede skal have arbejdet i 1258 timer.

Netavisen 1. februar 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater