Gamle trafikplaner sælges som grønne

Kommunistisk Politik 25, 2008

Regeringens har samlet en hel stak allerede vedtagne projekter og relanceret dem som en ny grøn plan til 150 mia. kr.

Regeringen hævder i planen ”Bæredygtig transport – bedre infrastruktur” at de vil bruge 150 mia. kr. på infrastrukturen, selvom langt størstedelen af beløbet er finansieret af brugerbetaling og privatiseringer. Når det kommer til det konkrete indhold er der ganske få nye ideer, alle de større trafikprojekter er allerede næsten færdigbehandlet i folketinget. Det gælder f.eks. beslutningen om Femernforbindelsen til Tyskland, motorvejen gennem Silkeborg eller udskiftningen af signaler langs jernbanen. (Se boks nederst for oversigt)

Grønne jernbaner?

Over de næste 10 – 15 år skal der investeres omkring 50 mia. i Banedanmark. Der er først og fremmest et gigantisk efterslæb i vedligeholdelse af skinnenettet og en udskiftning af signalanlæg, der på nogle strækninger er fra krigens tid. Der er udarbejdet en analyse, der forudsiger hvordan forsinkelser vil eskalere, hvis der ikke bliver rettet op på det nu.

Der er altså tale om helt nødvendige vedligeholdelsesarbejder og renoveringer, hvis man ønsker blot at bevarer den nuværende kapacitet.
Når spor og signaler er blevet skiftet, er det planen at hæve hastigheden til 200 km i timen på hovedstrækningen mellem Aalborg og København.
Den højere hastighed på togtrafikken gælder kun mellem de store byer, Aalborg, Århus, Odense og København.

En del af hastigheden skal vindes på at flytte transitgodstog mellem Tyskland og Sverige væk fra Storebælt over på Femern broen, når den står færdig, og bygge et ekstra sporsæt fra Ringsted til Øresundsbroen.

Allerede da Storebæltsbroen var under opførelse, blev der talt om ekstra spor fra København til Ringsted. Siden har det været i undersøgelsesfasen og bliver nu bundet op på en færdiggørelse af Femern forbindelsen.

En anden del af hastigheden opnås ved at skifte til moderne signaler, hvor det enkelte tog får udstyr, der kan angive problemer på skinnerne, i stedet for som nu lyssignaler langs med sporerne. På enkelte strækninger bliver prisen for at vinde et par minutter, at eksisterende strækninger skal ”rettes ud”, altså at flere naturområder skal graves op.

Planen med 2 hurtige tog i timen uden nye spor er det samme som fortsat langsomme bumletog på øvrige stationer.
Skal du med tog fra f.eks. Svendborg til Ringsted vil du også i fremtiden skulle skifte flere gange, og mellem flere forskellige selskaber  - ”operatører”. Til gengæld bliver der tænkt i at oprette flere parkeringspladser ved stationerne i de store byer.

Der er ikke en klar plan for, hvordan pengene skal hentes hjem, men et salg af DSB nævnes mellem linjerne som en mulighed. Regeringen forestiller sig, at der kan spares på service og togdriften kan rationaliseres, samtidig håber den på mange flere passagerer og har derfor indregnet en øget indtægt.
Der tales til gengæld ikke om at nedsætte prisen for en togrejse, eller anden brug af offentlig trafik i forhold til at tage bilen. Den almindelige familie, der har dagligt behov for en bil til arbejde, kan derfor stadig forvente, at det vil være hurtigere og billigere at bruge bilen til weekendudflugten –  med turen fra Aalborg til København som eneste undtagelse. Her kan det til gengæld forventes at en flybillet vil være endnu billigere end en togrejse.

Cyklister 0,3 procent

”Undersøgelser viser, at størstedelen af alvorlige trafikulykker skyldes trafikanternes adfærd, herunder primært for høj fart, spritkørsel og manglende brug af sikkerhedssele.”
I sin visdom påstår regeringen, at ulykker skyldes,  at trafikanterne er dumme. Derfor vil der især bliver brugt penge på at forhindre, at bilister kommer til at køre den forkerte vej på motorvejene.

”For at sikre, at Danmark bevarer sin position som et af verdens bedste cykellande, vil regeringen frem til 2014 afsætte en samlet pulje på 500 mio. kr. til en styrkelse af cyklismen i Danmark.”
Planen er gennemsyret af udokumenterede påstande som ovenstående eksempel, hvor Danmark ”er et af verdens bedste cykellande”. Mens det knap nævnes, at den voldsomme stigning i privatbilismen i stigende grad forbinder cykling med livsfare, larm og luftforurening.

Det relativt beskedne beløb til cyklister kan søges af kommunerne, mod et krav om medfinansiering på halvdelen af anlægsudgifterne.

Grøn bilisme?

”Omlægning af bilafgiften vil gøre det muligt for flere familier at købe en bil og gøre det mere attraktivt at købe en miljøvenlig bil.”
Vægtafgiften skal ændres til en kørselsafgift, en ny ordning, hvor der skal betales efter en tæller, der bliver installeret i bilen, der registrerer,  hvilken type vej der køres på og hvornår. En tur på motorvejen ind til København i myldretiden bliver så relativt dyrere. Det ufortalte er om ikke kørselsfradraget bliver ændret, så det beregnes efter bilens tæller.

De få ’grønne’ investeringer går til øget overvågning, kontrolsystemer og afgifter på den enkelte bilist. Der bringes den skrøne til torvs, at omlægningen af afgifterne i 2007 allerede har fået folk at ændre ’købemønster’! Der er nemlig ikke er solgt nær så mange benzinslugere i 2008. Men det forties, at benzinprisen har været over 10 kr. literen det meste af året, og at den økonomiske krise har reduceret antallet af folk der køber biler. Og at det lige præcis er af den grund, at de store bilfabrikanter i f.eks. USA er på bankerottens rand – ikke p.g.a. danske afgiftsændringer.

På motorvejene skal der være elektroniske skilte, som det kendes fra bl.a. Tyskland. Det kan sikre at nødsporet kan bruges i myldretiden. Den nye skiltning vil i sig selv koster 600 mio. kr. – altså mere end der samlet skal bruges på cyklisterne.

Døde byer

Langs motorvejen fra Kolding til Århus har der udviklet sig en langstrakt ’død by’ med store lagerbygninger, kontor- og industrilandskaber, hvor der intet sker efter fyraften. Denne udvikling er tiljublet af regeringen som det ideale.

Og det er netop en af de væsentlige problemstillinger i Danmarks infrastruktur, der slet ikke er til diskussion: Infrastruktur handler kun om at tilgodese det private erhvervsliv og behovet for varetransport, i form af råvarer eller færdige produkter og arbejdskraft.
Ingen kritiske spørgsmål om udviklingen af byer og industriområder er tilladt!

Der planlægges en reduktion i statsafgiften for anskaffelse af en privatbil – på et tidspunkt hvor der allerede er flere biler end der er plads til. Der indføres ekstra lange lastbiler,  ’modulvogntog’,  og bygges motorveje.

Alt er som det plejer. Kun er nu også ordene ’grøn’ og ’bæredygtigt’ og ’topmoderne’ blevet tilsmudset af regeringens sorte løgne.

Boks

Fordeling af de 150 mia. kr. i regeringens udspil:
Bæredygtig transport – bedre infrastruktur

Igangværende vejprojekter

9

Reinvesteringer i vejnettet, 2009-2020

3,1

Igangværende baneprojekter

1,3

Fornyelsesprojekter/reinvesteringer i jernbanen 2009-2020

15,2

Nye baneprojekter (signalprojekt, Nørreport st. og Timemodel)

32,8

Silkeborgmotorvejen

6,3

Andet

1,9

Generel reserve til udmøntning under rullende planlægning

19,4

Bedre tilgængelighed til kollektiv transport (DSB)

1

Femern bælt

40

Metroring

20

Samlet beløb

150

Netavisen 22. december 2008Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne