Ny lokumslov fra helkikset regering

Det sædvanlige skuespil for folket blev genopført, da regeringen og dens to støttepartier DF og LA lavede forlig om finansloven for 2009.

Som sædvanlig fik Pia Kjærsgård skabt lidt dramatik og suspenderet forhandlingerne, så hun kunne få reklame for sin fremmedfjendskhed. Denne gang handlede det om vistnok i alt 19 personer på ’tålt ophold’ i Danmark. De skal nu interneres i Sandholm-lejren og dagligt melde sig til myndighederne.

På melodramatisk vis forkyndte DF gennem sine pressekanaler. at én af de to tiltalte for påståede mordtrusler mod  Jyllands Postens og DFs antimuslimske tegner Kurt Westergaard,  befandt sig ’10 minutter fra tegneren’. Det betød at manden efter løsladelse og opgivelsen af anklagerne mod ham var taget tilbage til sin kone og sit hjem i Århus. Den fik én gang til på ’ytringsfriheden’ og ‘muslimske terrorister’.

DF og regeringen kunne igen få sendt et signal om ‘streng flygtningepolitik’ og ‘kamp mod terror’ – og i øvrigt give Luk Lejren-aktionen én på snuden.
Hele manøvren er  gennemskuelig og storpinlig.

Sådan er hele finansforslaget for 2009 og forløbet omkring den. Det er en ny reaktionær finanslov, en lov-og-orden finanslov, der betyder sociale nedskæringer og oprustning af militær og politi. Hele 850 millioner ekstra og 350 ekstra mand til politiet, mindst 100 millioner ekstra og mere end 100 soldater + elitetropper til Afghanistan.

Se

Politipression virker – hver gang
Netavisen 8. november 2008

Dansk krigsforbrydelse: Afghanistan 2008-2012
Kommunistisk Politik 22, 2008


Kommunal velfærdsreduktion

Regeringen og DF var ikke karrige på løfter om kraftige velfærdforbedringer op til folketingsvalget sidste efterår eller under forårets storkonflikt blandt offentligt ansatte, og finansloven skal selvfølgelig sælges som velfærdsforbedring og ikke som nedskæringer.

Fra nedskæringsdemo Århus 2006Som sædvanlig trækkes en beskeden slat penge frem med kontant bestemmelse – hvorefter et påtrængende velfærdsproblem påstås løst.

Denne gang var det uhumske skoletoiletter, der får penge til at skylle ud i stanken fra VC-kummen. Hele 100 millioner til dette formål. Det svarer ifølge den københavnske skoletoiletborgmester til, at 3 af de 80 trængende skoler dér kan blive renoveret.

Det bliver i 2009 ringere på folkeskoleområdet og ikke bedre. Ifølge en undersøgelse, Danmarks Lærerforening har foretaget, vil næsten halvdelen af kommunerne skære ned på skoleområdet næste år. Især fire steder: nemlig i forhold til de lever, der har særlige behov, timetallet, vikardækningen og indkøb af undervisningsmidler. Kun i Kolding, Århus, Herning og Holstebro bliver servicen bedre til næste år.

Både på børne- og ældreområdet skærer kommunerne ned næste år. Det viser en undersøgelse, som Synovate har foretaget for BUPL og FOA.

3 ud af 10 kommuner vil bruge færre penge pr. barn i 2009 i forhold til 2008. Og i mange kommuner regner man med at finde pengene på personale budgetterne. Hele 29 procent vil skære i normeringerne, så der kommer færre voksne pr. barn i dag- og fritidstilbuddene.

Også de ældre kan se frem til serviceforringelser. Mere end en fjerdedel af alle kommunerne siger, at der i 2009 kommer færre ansatte på ældreområdet og næsten en fjerdedel af kommunerne siger samtidig, at udgiften pr. ældre over 65 år til næste år vil falde i forhold til i år.
Undersøgelsen baserer sig på en rundspørge blandt kommunaldirektører og økonomidirektører i 83 kommuner.

Det er kommunernes udgiftsloft, som regeringen har dikteret, der får dem til at skære ned ikke bare på vedligeholdelse, men også på lønninger og gennem brugerprisstigninger. Mange steder er udgifterne til færdigmad for ældre steget væsentligt udover fødevareprisernes almindelige himmelflugt, og på et område som SFO – skolefritidsordningerne – er priserne mange steder så høje, at privatskoler bliver mere end konkurrencedygtige med folkeskolerne. Efter sundhedsvæsenets privatiseringer følger skole- og daginstitutionsområdets.

Klatmidler som lokumsmillionerne, tilført regeringens almindelige talmagi (som angiveligt beviser, at der er tilført flere midler til de basale offentlige servicefunktioner) skal overbevise danskerne om, at det faktisk går fremad med velfærden. Det kan ikke lykkes, af gode grunde.


Finanskrise og finanslov

Der er ikke noget i finanslovforslaget, der ligner tiltag til at imødegå finanskrisens virkninger for almindelige mennesker – f.eks. i forhold til den stærkt stigende arbejdsløshed. Ingen midler afsættes til nye anlægsprojekter, f.eks. Samlet set skæres der tværtimod ned på i anlægsbudgetterne for 2009 i forhold til 2008.

Krigsforbryderbanden Fogh, Løkke og Co. måtte på grund af den folkelige modstand opgive deres planer om en dagpengeforværring, der ville halvere dagpengeperioden og få tusinder til at miste efterlønnen. At den ikke er med er hovedanken fra kapitalens lobbyorganisationer i forhold til forliget, som S, SF og Ehl ikke er med i. Ellers er der generel tilfredshed.

Fra arbejderklassens og det store flertals standpunkt er det en lokumslov fra en kikset regering. Eller med andre ord: Fogh og Co. lyver igen. Så længe det går. Tiden afslører dens gamle og nye løgne og dens totale fallit.

Netavisen 11. november 2008 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne