Fogh-regeringen i dyb krise

Det var et kæmpe nederlag for Fogh-regeringen, da finansminister Lars Løkke Rasmussen måtte opgive at samle flertal for brutale nedskæringer på dagpengeområdet Hans forbillede og ven George Bush og hans parti er eftertrykkeligt blevet sparket ud af Det Hvide Hus af det amerikanske folk Regeringen er i sin dybeste krise nogensinde

Kommunistisk Politik 22, 2008

Fogh søger at holde marchtakt med BushDet er en stærk svækket regering Fogh, der søger at give indtryk af styrke og handledygtighed. Ikke mindst finanskrisen, der har virket som en uimodsigelig praktisk korrektion til regeringens økonomiske jubelsnak, har givet tilliden til den hos den brede befolkning et grundskud.

Den økonomiske krise er kommet oveni de upopulære krige i Irak og Afghanistan og den katastrofale alliance med George Bush’s USA og har definitivt rokket ved regeringens fremtidsudsigter. Opinionsmålingerne viser nu et klart flertal imod regeringen.

Den herskende klasse er rystet af finanskrisen. Hæren er overanstrengt og nedslidt af de imperialistiske krige. Politikorpset ert udmattet af krigen mod ungdommen og politireformen, selvom den driver konfrontationspolitik og provokationer for Fogh og Co. Propagandakanalen TV2 er  på vej mod fallit. Foghs nyliberale tiltag lider fiasko på alle områder,  og løfterne afslører sig som løgne.

Derfor kommer der sprækker i regeringskoalition VK-DF-LA, og derfor kan Fogh ikke fastholde konsensuspolitik med socialdemokrater og opposition.
Tilliden til Fogh-regeringen blandt egne vælgere er hastigt dalende.


Den store fejlberegning

At Foghs dagpengereform led et opsigtvækkende nederlag er skriften på væggen for regeringen, et signal om at den er på vej ud. Den sorte ’reform’ skulle halvere dagpenhgeperioden og gøre genoptjening af dagpengeretten langt vanskeligere. Den ville sende tusinder af arbejdsløse se på bistandshjælp og berøve henved 30.000 en velfortjent efterløn. Dagpengereformen var et gigantisk angreb på arbejderklassen som helhed, på realløn og levevilkår, og i særdeleshed på de arbejdsløse. Den var også det højst priorieterede kampfelt for regeringen i sidste del af 2008.

Forårets overenskomster for de offentligt ansatte endte med at falde inden for de rammer regeringen havde sat. Det skyldtes svigt fra fagtoppenes side, men også illusioner om og en vis tillid til Fogh-økonomien, der bare ville tonse derudaf.

Fogh-regeringen skønnede, at arbejderklassens kampkraft var opbrugt og planlagde derfor at få gennemført nedskæringsplanerne på dagpengeområdet nu. Det har  været et fast hovedpunkt i Foghs retorik i snart et halvt år med mangel på arbejdskraft ’for at kunne bevare velfærden’ som  påskud.
Men krisen og den rystede tillid til Fogh og den danske økonomi kom på tværs. Dagpengereformen faldt, selvom socialdemokraterne og LO-toppen havde signaleret, at de var villige til at beskære dagpenge-perioden kraftigt mod at få nogle forhøjede satser.

Men da konsekvenserne for alvor gik op for LO-forbundene, og de mærkede vreden på gulvet, fik de kolde fødder og ville ikke medvirke. 3F sendte tilmed sine ansatte på gaderne med propagandamateriale imod den og havde forbedredt en større kampagne mod Foghs støtteparti DF.

Dermed var ’reformen’ røget på gulvet – og Fogh undgik at få en stærk og mobiliseret massebevægelse på gaderne imod sig her ved begyndelsen af krisen i Danmark. En sådan massebevægelse ville også vende sig imod regeringens reaktionære krisepolitik i øvrigt med dens bistandspakker til kapitalen og røverier fra de arbejdende.

Fogh kan fældes nu

Klaus Riis– Tiden er inde til store slag, til opgøret med Fogh og hans regering, til at skabe en ny enhed i arbejderklassen, ungdommen osv på et bredt klassekampsgrundlag, på basis af et kriseprogram, der udvikles gennem aktioner og kampe, siger Klaus Riis, redaktør af Kommunistisk Politik og medlem af APKs ledelse.

Han tilføjer:
-  Opgøret med Fogh-regeringen og hele dens reaktionære nyliberale politik må komme nedefra, fra arbejdspladserne, fra ungdommen,  – og ikke som Frank Aaen og Enhedslisten foreslår som parlamentarisk samarbejde mellem S, SF og Ø.

APK mener, at det er rigtig vigtigt at protesterne samler sig i en bred strøm med spidsen rettet mod Fogh-regeringen og dens nyliberale krisepolitik. Nederlaget for dagpengereformen må følges op og lægge grunden til et nederlag for finansloven og forkastelse af krisepakkerne til kapitalen.

– Det er krisens bagmænd, der skal betale for krisen  – ikke arbejderne, de unge og de gamle,  siger Klaus Riis, og vejen dertil er gennem masseprotester. Luk Lejren viste en vej med deres flotte civile ulydighedsaktion. Det er tid for en ny ’storm på Børsen’.

Se også
Fogh slår plat på finanskrisen: Vil med SF  i Euro-lykkeland
Kommunistisk Politik 22, 2008

Netavisen 6. november 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne