Kamp for sikring af reallønnen en påtrængende opgave

Kommunistisk Politik 17, 2008

Allerede nu har prisstigninger på transport og mad ramt den arbejdende befolkning hårdt og mere end spist de minimale lønstigninger op, som blev tildelt ved de seneste offentlige overenskomster og før dem overenskomsterne på det private område.
Men det er slet ikke tilstrækkeligt, mener regeringen med sit finanslovsudspil.

Den lavest lønnede arbejdende befolknings realløn skal udhules endnu mere. Det vil de så gøre ved at genindføre den særlige pensionsfond SP, en tvungen opsparing på én pct. af bruttolønnen. Forud har regeringen tilkendegivet en skattelettelse, der næsten ikke kommer de lavest lønnede til gavn.
Summa summarum er resultatet, at de, der har meget lidt, skal have endnu mindre.

For arbejdspladserne er forsvaret af reallønnen blevet et mere og mere fælles og påtrængende spørgsmål. Et spørgsmål, som ikke kun kan løses på den enkelte arbejdsplads med krav om højere løn, men herudover kræver fælles solidariske krav og løsninger.
Derfor er det aktuelt samlet at bekæmpe den reaktionære finanslov og helt afvise tvungen opsparing og skattelettelse for de højestlønnede. Kravet om reallønssikring og en form for dyrtidsregulering er til gengæld blevet et højst aktuelt spørgsmål.

Med en igangværende økonomisk krise og virksomheders og økonomers meldinger om økonomisk afmatning og fyringer i de kommende år er en tvungen opsparing uundgåeligt med til at kaste endnu flere på porten. Tværtimod måtte spørgsmålet være at styrke f.eks. offentligt boligbyggeri i en branche, der er på vej ned.
Grotesk er det sammenholdt med ideen om, at der skal skaffes langt mere arbejdskraft til landet fra udlandet.

Som sådan udtrykker det ikke en kapitalistisk regerings uforstand.
Det udtrykker blot stadig mere om kapitalistisk grådighed, hvor pisk og reallønsnedgang er deres kur i den kommende langvarige økonomiske krise.
For blot et par år siden, da ”Danmark kunne købe hele verden” og virksomhederne skovlede kæmpeprofitter hjem, skulle der holdes tilbage af hensyn til svære tider. Nu forbereder regeringen sig med at sikre et stort antal arbejdsløse for at presse lønnen længere ned.

Ifølge Danske Banks udregning vil tvungen opsparing og skattelettelserne m.m. give følgende privatøkonomiske konsekvenser, der viser, hvordan de laveste indtægter belastes mest.

Indkomst kr.


1.000.000


500.000


400.000


300.000


250.000

Øget beskæftigelses
fradrag – kr.

268

268

268

229

191

Mellemskattegrænse stiger – kr.

3.360

3.360

3.360

Personfradrag stiger – kr.

193

193

193

193

193

Skattelettelser i alt – kr.

3.821

3.821

3.821

421

383

SP-bidrag efter skat – kr.

4.046

2.023

1.618

1.844

1.537

Netto-lettelse, hvis SP-gennemføres – kr.

– 255

1.798

2.202

-1.422

-1.153

Netavisen 31. august 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne