Københavnerne går til modstand

Rådhuset i København har varslet dramatiske nedskæringer på institutionsområdet på baggrund af nyliberale privatiseringsforslag fra revisionsfirmaet Deloitte, der bl.a. omfatter fyringer af 1500 medarbejdere.

Det vil hverken de faglige organisationer eller københavnerne finde sig i. Der er skåret for meget i forvejen. Derfor mobiliseres til modstand mod budgetterne.

Her er en udtalelse fra et  stormøde i Nørrebrohallen torsdag den 21. august med deltagelse af tillidsrepræsentanter og ledere fra københavnske børneinstitutioner

Ja til kommunal velfærd – nej til nedskæring og udlicitering

Tillidsrepræsentanter og ledere i de kommunale dag- og fritidsinstitutioner vil kraftigt fraråde at følge Deloittes forslag og anbefalinger om at udlicitere velfærds – og kerneopgaver. Udlicitering og privatisering vil umuliggøre en samlet og koordineret indsats til gavn for byens børn og unge, øge ulighederne i København samt indskrænke borgernes demokratiske rettigheder. Alternativet er heller ikke grønthøsterbesparelser eller spareforslagene i forvaltningens oprindelige besparelseskatalog.

Efter mange år med underfinansiering af børne- og ungeområdet, rod i økonomistyringen, fejlskøn af demografiudviklingen, skattestop, stramt loft over de kommunale budgetter og de københavnske politikeres trang til evig omstilling og søsætning af det ene projekt efter det andet står det klart, at der ikke kan vrides flere økonomiske midler ud af de ca. 850 institutioner og skoler samt alle de øvrige nødvendige funktioner i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) ved konkrete nedskæringer.

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) besluttede på sit møde den 30. april 2008 at hyre revisionsfirmaet Deloitte til at finde alternative forslag til finansiering af BUU’s budgetbidrag i 2009.

Derfor har Deloitte forslået, at BUU’s budgetbidrag på 160 mio.kr i 2009 kun kan findes ved at øge brugerbetalingen, afskaffe alle fritidshjem, indføre modulpasning eller ved at udlicitere kommunale velfærdsopgaver og dermed fyrer over 1.500 af kommunens medarbejdere.

Øget brugerbetaling betyder, at forældrene skal betale mere for en ringere service end den, de får i dag. Deloitte foreslår, at forældrebetalingen kan øges på to måder:
– ved at ændre beregningen af pladsprisen i institutionerne
– ved at ændre lovgrundlaget for driften af fritidshjem og klubber

Det sidste vil medføre, at nogle forældre vil kunne risikere at skulle betale over 65 pct. mere for at få deres barn på fritidshjem eller i skolefritidsordning, mens det for ungdomsklubberne handler om en takstforhøjelse på mere end 1.500 pct. Dette synes i direkte modstrid med politikernes ønske om at få børnene og de unge ind i trygge rammer og dermed væk fra gadehjørnerne.

Deloittes forslag om med et snuptag at gøre alle fritidshjem i København til skolefritidsordninger handler udelukkende om økonomi og er hån mod den pædagogiske faglighed. Samtænkningen mellem skolen og de fritidspædagogiske tilbud bør udvikles ikke afvikles!

Deloittes påstand om at indførelse af modulpasning ikke medfører serviceforringelse, er direkte løgn- modulpasning vil medføre færre ressourcer i institutionerne på de tidspunkter hvor børnene er til stede og har brug for ressourcerne, dette kan aflæses direkte i rapporten fra Dynasoft ( børns og personales fremmøde tider).

Det pædagogiske personale i København kræver at politikerne betræder en anden vej. Årtiers nedskæringer, standardisering og systematisk diskvalificering af vores faglighed er langsomt men sikkert ved tømme det pædagogiske område for dets mangfoldighed og livskraft.

Vi kræver at alle politikere – såvel i BUU som i den samlede Borgerrepræsentation – vælger velfærdsdagsorden og viser, at kommunen har sine egne og bedre ideer til udviklingen af den vitale kommunale velfærdsopgave: At skabe de bedst mulige rammer og vilkår for alle børns og unges opvækst og udvikling og de ansattes arbejdsvilkår.

Netavisen 22. august 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne