Sig nej til forligene

Et flertal i BUPLs hovedbestyrelse var parat til at opgive strejken inden den kostbare og hensynsløse lockout ville træde i kraft tirsdag den 17. juni – ligemeget hvad. Et magert tilbud fra Kommunernes Landsforening var hvad der skulle til for at figenbladet var hjemme – og et ringe forlig var på plads fredag den 13. juni tidligt på dagen.
Se hovedpunkterne her

Det blev sendt til urafstemning af hovedbestyrelsen med blot fire stemmer imod. Afstemningen blandt pædagogerne løber den 18.-24 juni og resultatet offentliggøres den 25. kl. 12.

Dermed stod Sundhedskartellet alene i konflikt. Men det varede ikke længe. Allerede samme dag var et forlig mellem Connie Kruckow/Sundhedskartellet og Danske Regioner på plads. Det ligger et godt stykke fra de mindst 15 %, som sygeplejersker og sundhedsarbejdere har krævet under hele konflikten.

I en udtalelse Sundhedskartellet sprænger rammen hedder det:

Sundhedskartellet har forhandlet nye overenskomster på plads med Danske Regioner og KL. Efter mere end 8 uger i konflikt er arbejdsgiverne gået med til at sprænge rammen, så vi får 13,3 pct. over de næste tre år. Dermed tager vi et vigtigt skridt på vej mod ligeløn.
Den nye overenskomst har fokus på rekruttering og fastholdelse: Sygeplejerskerne får højere løn. På den måde bliver det mere attraktivt for de erfarne at blive i faget, og det bliver mere attraktivt for de unge at læse til sygeplejerske. Det er nødvendigt. For hvis der ikke er nok sygeplejersker, skrider fundamentet under det offentlige sundhedsvæsen. Det er i bund og grund det, vores ligelønskamp handler om.

Se også
Sundhedskartellets forlig med Danske Regioner (pdf)

Blandt menige sygeplejersker er begejstringen til at overskue. Desto større er skuffelsen og frustrationen. Forliget gør intet for at forhindre sygeplejerskeflugten fra den offentlige sektor.

I et indlæg i netværket Kritiske Sygeolejersker, som opfordrer til at stemme nej ved urafstemningen, hedder det f.eks.:

“Så holdt Connie ikke længere. 13,3% – eller som DSR prøver at sælge det: Rammen er sprængt! Historisk!
Fakta er at hovedkravet – 15% over 3 år, ikke er opfyldt. I forvejen var 15% et moderat krav. Det er langt mindre end lønefterslæbet, og med inflation og de eksploderende mad- og energipriser ville det ikke give mange kroner i reallønsstigning.
13,3% er en fornærmelse.
Forhandlingerne med regionerne har fra starten været en farce. Strukturreformen der nedlagde amterne, fratog samtidig regionerne enhver form for selvstændig økonomi, og det er altså spil for galleriet når parten med pengene får dikteret budgettet fra finansministeriet. Nu fik regionerne så et par håndører ekstra de kunne sende videre til Connie, som tilsyneladende tog imod med kyshånd. Nu prøver hun at sælge 13,3% som en historisk sejr. Det er at holde sygeplejerskerne for nar.
Kravet er 15% – stem NEJ til forliget.”

Ingen af forligene kommer i nærheden af kravene. Ingen af dem sikrer mod et reallønsfald over de næste tre år. Der bør stemmes Nej.

Netavisen 16. juni 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne