Udtalelse fra BUPL’s hovedbestyrelse om strejkens mål

BUPL’s hovedbestyrelse har været samlet for at drøfte konsekvenserne af det markante nej til mæglingsforslaget.

En samlet og enig hovedbestyrelse tager medlemmernes beslutning til efterretning og vil arbejde aktivt og ihærdigt på at føre pædagogernes lønkamp videre via strejke.

Fra mandag d. 19. maj strejkes der i 15 kommuner.

For at afslutte strejken kræves:

– Pædagoger skal tilbydes en løn, der svarer til, at de har gennemført en uddannelse af 3 ½ års varighed. Overenskomstresultatet for 2008 skal afspejle dette. Lige nu halter pædagogerne efter både private og offentligt ansatte med samme uddannelseslængde.

– Det aftalte lønforløb for basisgruppen af pædagoger peger i den rigtige retning og skal fastholdes. Men pædagogerne skal ikke selv betale for denne lønforbedring gennem ændrede vilkår for aftenarbejde.

Souschefer, afdelingsledere og stedfortrædere skal have samme grundlønsforbedringer som basisgruppen af pædagoger er blevet tilbudt, dvs. en forbedring på tre løntrin med fuldt gennemslag.

– BUPL’s hovedbestyrelse støtter fortsat kravet om, at der nedsættes en ligelønskommission, som kan komme med forslag til løsning af de lønmæssige skævheder, som rammer pædagoger og andre kvindedominerede faggrupper på det offentlige arbejdsmarked særlig hårdt

www.bupl.dk

Netavisen 16. maj 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne