‘Vi har gjort indrømmelser nok’: 1. maj i regn og kamp

Regnvejr og storkonflikten satte sit præg på årets 1. maj arrangementer landet over – også på APKs og DKU’s på Den Røde Plads i Fælledparken og Rød 1. maj i Kgs. Have i Odense. Men solen vandt til sidst over regnen, de politiske budskaber trængte igennem og en perlerække af musikere og bands var med til at banke stemningen og kampviljen i vejret.

Den Røde Plads København

Sent på dagen blev det opholdsvejr i København …

Regnvejr i Fælledparken

… men den startede vådt

Dorte Grenaa, APK: ‘Vi har gjort indrømmelser nok’

Dorte Grenaa FælledparkenDen igangværende storkonflikt prægede både taler og tilskuere. Dagen før havde FOA meddelt, at man ville genoptage forhandlingerne med Kommunernes Landsforening og var parat til at gøre indrømmelser. Dorte Grenaa, formand for APK og selv ergoteraput opfordrede i sin tale i Fælledparken de strejkende til at holde fat i kraven og udvide aktionerne:

– Alt for længe har vi haft uligeløn, alt for længe har vi ladet vores gode hjerte løbe af med os og givet den en ekstra skalle – for det er jo mennesker vi har med at gøre! Alt for længe har vi fundet os i takken – at blive pisset på som lavtlønnede kvindefag. Vi vil ikke bare reduceres til en kvalitetsvare som EU’s serviceindustri kan købe og sælge til discountpris.
–  Der skal opfordres til sympatistrejker rundt om på arbejdspladser – og i LO-forbundene.

Dorte Grenaa kommenterede meldingerne fra FOA om at man er parat til indrømmelser således:
– Tilsyneladende går FOA-toppen den modsatte vej. Igår aftalte FOA’s Dennis Kristensen og Mads Lebech fra KL nye forhandlinger allerede fra den 2. maj. Signalerne var ikke til at misforstå. Forhandlinger betyder indrømmelser fra begge parter, siger FOAs formand. Men vi har gjort indrømmelser nok.

– En løsning på konflikten ligger i, at Fogh- regeringen giver et reelt lønløft og flere hænder til lavtlønsfagene – Kan Fogh-regeringen (der jo reelt set også er arbejdsgiveren i denne sag) ikke levere varen – må den gå af!

Læs hele talen her

Nicki JensenModstand mod fagtoppens enegang og tilsidesættelse af medlemmernes ønsker var også et hovedtema for Nicki Jensen, nyvalgt faglig sekretær i PLS (Pædagogstuderens LandsSammenslutning).

De pædagogstuderende, hvoraf mange er medlemmer af BUPL, afviser den ok-aftale, som BUPLs formand og hovedbestyrelsens flertal har indgået og opfordrer til at stemmne nej ved den igangværende urafstemning. Samtidig støtter PLS’ de strejkende pædagogmedhjælpere, som er organiseret i FOA.

Læs Nicki Jensens tale her

Se beslutningerne fra PLS’ landsmøde her


‘For retten til arbejdskamp – kæmp imod EU!

Rød 1. maj Kgs. Have Odense

Rød 1. maj i Odense fandt undtagelsesvist sted i Kgs. Have og ikke i Munke Mose. Nogle tusinde fandt frem til det nye sted – men næste år er man tilbage i en renoveret Munke Mose

Rina Ronja Kari Kgs. Have Odense 1. maj 2008Også EU, Lissabontraktaten og den folkeafstemning, danskerne blev snydt for, var et centrat tema poå 1. maj-arrangementerne. I Kgs. Have i Odense kaldte Rina Ronja Kari fra Ungdom mod EU folketingets ‘hemmelige’ ratifikation af Lissabon-traktaten uden at den sendes til folkeafstemning for ‘en af de største svinestreger, vi har set. De snød simpelthen hele befolkningen!’

– Det er skræmmende, at vi har nogle politikere, som i den grad er hamrende ligeglade med hvad vi mener – så længe de kan undgå, at vi skal stemme om EU. Og bagefter kommer de rendende og siger ”Ja, men befolkningen er heller ikke interesseret i at diskutere EU”.
Det tror da helvede: Vi bliver jo ikke inddraget i det vigtige.

Rina lagde stærk vægt på truslen mod strejkeretten fra EUs side og betonede nødvendigheden af at kæmpe mod EU for at forsvare den.

Læs hele talen her

Oktober Bogbutik Kgs. Have Odense 1. maj 2008

Oktober Bogbutik Kgs. Have Odense

Mod krig og besættelse – for international solidaritet

Den røde plads

Efterhånden blev Den Røde Plads i Fælledparken fyldt godt op

Naser Alsehli Kgs. Have Odense 1. maj 2008Mange af talerne fordømte krigene og de militære besættelser – af Irak, Afghanistan og Palæstina – og krævede stop for dansk krigsdeltagelse og forlangte tropperne hjem NU.

Naser Alsehli taler i Odense

I Odense talte den palæstinensiske journalist Naser Alsehli om en af historiens længste besættelser, der er foregået i 60 år. Han opfordrede til boykot af de makabre ‘festligheder’ ved 60 året for oprettelsen af den israelske stat og fulde rettigheder for palæstinenserne.

I Fælledparken opfordrede den i Danmark bosatte amerikanske journalist Ron Ridenour, netop vendt tilbage fra et længere ophold i Venezuala, til at støtte det antiimperialistiske oprør i Latinamerika. Han kommenterede Columbias væbnede overfald på Ecuador og aggressionsplanerne mod Venezuela:

– Der er kun få vasalstater tilbage i USA’s baghave. Colombia er nøglen til disse, men
– USA kan ikke invadere Venezuela i dag,  fordi  Iraks og Afghanistans modstandskamp er så omfattende og kraftig, at yankee’erne ikke kan styre en anden krig.

Ron Ridenour gennemgik resultaterne af Hugo Chavez’ politik og bevægelse siden 1992, der har været med til at forandre situationen på hele det latinamerikanske kontinent og konkluderede:

– Den bolivariske Revolution har vist verden, især de fattige, at det er muligt at skabe et alternativ til kapitalisme, nyliberalisme og imperialisme, at forbedre livet for de fattige og for arbejderklasses flertal.

Læs hele talen her

Ungdommen rykker frem

Den Røde Plads Fælledparken 1. maj 2008

De unge satte præg på 1. maj 2008

Det er den unge generation, der sætter sit præg på arbejdernes internationale kampdag – og det er i Danmark en generation, der allerede har gjort sig mange kamperfaringer – i bevægelsen mod krig, for velfærd og de uddannelsessøgendes rettigheder og i kampen for Ungdomshuse.

Cathrine Petersen, formand for DKU, udtrykte de unges støtte til den nuværende storkonflikt og sagde blandt andet:
– Vi unge vil gå en fremtid med muligheder i møde.  Vi skal kæmpe og vi skal vinde. Og det er muligt at vinde. Gennem vedholdenhed og fortsat pres er det lykkedes os at vinde et nyt ungdomshus i København. Vi har lært noget. Politikerne på rådhuset, uanset partifarve, er ikke vores venner, og de havde ALDRIG givet os det hus, hvis ikke kampen var fortsat og havde rystet København i sin grundvold.
Den ægte solidaritet kommer ikke fra politikerne, den kommer fra os selv.

Læs hele talen her

… og så spillede musikken

En lang stribe musikere og bands stillede op til 1. maj-arrangementerne for at være en del af den internationale kampdag og for at give udtryk for deres støtte til de strejkende offentlige ansattes kamp for et stort lønhop

Riffelsyndikatet Fælledparken 1. maj 2008

Riffelsyndikatet gav den gas på Den Røde Plads i Fælledparken

Rapperen Babak

Rapperen Babak blev introduceret i Fælledparken af Riffelsyndikatet

Katrine Aagaard Kgs. Have Odense 1. maj 2008

Sangeren og sangskriveren Katrine Aagard i Kgs. Have Odense

Eva og Marie Fælledparken 1. maj 2008

Merry-Go-Round: Eva (th) og Marie i Fælledparken

Lukas Scherfig

Den fremragende sanger og sangskriver Lukas Scherfig solo i Fælledparken

Retro Kgs Have Odense 1. maj 2008

Retro: Rock i Kgs. Have, Odense

Tropical Kgs. have Odense 1. maj 2008

Tropical: Verdensmusik i Odense

Mind Scape Fælledparken 1. maj 2008

Mind Scape var populære i Fælledparken

Søren Berlev Kgs. Have Odense 1. maj 2008

Ex-gasseren Søren Berlev – aktuel med sin første solo-CD –
spillede med sit band med stor succes i Odense

Highway Child Den Røde Plads Fælledparken 1. maj 2008


Highway Child afsluttede arragementet på Den Røde Plads i Fælledparken
Det måtte p.g.a sol og god stemning forlænges et par timer udover det programfastsatte tidspunkt kl 17

Ungdom på Den Røde Plads

Den røde Plads Fælledparken

… og god kamp hver dag!

Se APKs 1. maj-udtalelse 2008
1. maj 2008: Kampdag for alvor

Netavisen 4. maj 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne