Hallo Dennis – hvad er der gang i?

Konfliktkommentar
1. maj 2008

Luk op for Løkkeposen

Efter to ugers konflikt er kampgejsten blandt de strejkende uformindsket. Fra mandag sluttede nye grupper i FOA sig til konflikten – nemlig dagplejemødrene – endnu et af de kvindefag, der trænger til et kraftigt lønløft. Daglige markeringer har over hele landet synliggjort strejken og kravene, og sympatien er uformindsket høj.

I denne tid offentliggøres også nye tal, der viser, at voldsomme prisstigninger på olie og energi samt på fødevarer slår meget hårdt igennem. Således skal en gennemsnitlig familie i dag af med 5100 kr. mere til benzin og fyringsolie end for et år siden, en stigning på 61 pct. Det viser beregninger fra Den Danske Bank for dagbladet Børsen. En ny undersøgelse fra CASA taler om en stigning på fødevarer på 7 pct. fra 2007 til 2008, og en næsten lige så stor prisstigning på energi.

Prisstigningerne på disse basisting vil i løbet af kortere tid slå igennem på en lang række andre områder.
Der er med andre ord et voldsomt inflationsangreb på reallønnen i gang.

I denne sammenhæng forekommer et tilbud på lønstigninger på godt 4 pct. årligt i de næste tre år, som Kommunernes Landsforening har tilbudt, at være latterligt lille. Det samme gælder kravet om 15 pct. over tre år, som FOA-toppen og Sundhedskartellet kræver. Alt tyder på, at det vil være ædt op af prisstigninger, inden det kan mærkes som en fremgang.
Der er al mulig grund til at hæve kravet – og der er al mulig grund til at udvide konflikten.

Tilsyneladende går FOA-toppen den modsatte vej. Den 30. april aftalte FOA’s Dennis Kristensen og Mads Lebech fra Kommunernes Landsforening nye forhandlinger allerede fra den 2. maj. Signalerne var ikke til at misforstå: Der skal findes en aftale et sted mellem det allerede tilbudte beløb og de krævede 15 pct.

”Vi går ind i forhandlingerne for at finde en løsning. Forhandlinger betyder indrømmelser fra begge parter,” siger FOAs formand Dennis Kristensen.

Desuden er der fortsat snak om en ligelønskommission, eller en lønkommission. Efter de parlamentariske udmeldinger ser en sådan dims ud til simpelthen at være urealistisk i forbindelse med den nuværende konflikt. Den er under alle omstændigheder en fugl på taget.

Hvad har Dennis Kristensen og FOA-toppen gang i? Svaret er bekymrende: I stedet for at udvikle strejker og aktioner, hvis potentiale langt fra er kulmineret, går man i gang med at afvikle dem. Tiden er kommet til at mobilisere den enorme folkelige sympati i massedemonstrationer også efter 1. maj, til at udvide konflikten med sympatiaktioner, til at rette skarpere ind mod regeringen og folketingsflertallet, der blokerer for det reelle og nødvendige lønløft.

Ender forhandlingerne med et råddent kompromis og noget under 15 pct. er det et totalsvigt, og den efterfølgende urafstemning  blandt FOAs medlemmer kan meget vel blive et nej.
Efter en aftale vil det tage hen ved tre uger at gennemføre afstemningsprocedurerne, så konflikten vil i al fald fortsætte det meste af maj måned.

Netavisen 1. maj 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne