Lockout af 38.000 på vej: FOA vil forhandle

Bestyrelsen i arbejdsgivernes organisation KL har nu et forslag til høring, der vil betyde lockout af 38.000 ansatte, hvis den vedtages. Bestyrelsens formand Erik Fabrin (V) har sendt et forslag til lockout til de 17 bestyrelsesmedlemmer pr. mail. Af mailen fremgår det, at medlemmerne senest på fredag skal svare på, om de vil stemme ja eller nej til en lockout.

Meget tyder på, at Erik Fabrin kan samle et flertal om lockouten. Den vil i givet fald blive varslet mandag den 5. maj. Dermed kan en eventuel lockout blive en realitet fra den 3. juni.
Der er ikke tale om en fuldstændig lockout, men om en såkaldt “afpasset lockout”, hvor det antal ansatte, der skal lockoutes, er afpasset det antal, der er i strejke.  

500 slog på tromme i Viborg for mere i lønEfter et hovedbestyrelsesmøde i FOA i Odense siger forbundsformand Dennis Kristensen, at FOA altid er parat til en ny snak med KL om de nye overenskomster.  
“Vi har lagt mærke til flere nye meldinger fra kommunal side. KL taler om, at en en kommende lockout skal bane vej for forhandlinger. KLs formand Erik Fabrin har pointeret, at der endnu er tid til at forhandle. Og der har været fantastisk mange kommunalpolitikere, der her under konflikten har udtrykt støtte og forståelse for vores argumentation om mandeløn til kvindefag,” siger Dennis Kristensen. 

“Det er ikke fordi vi er kede af at konflikte. Men hvis der er en lille åbning i KLs holdning, så er vi altid parate til en ny snak med KL,” siger Dennis Kristensen. 

Han understreger, at en enig hovedbestyrelse i FOA stadig anser den tilbudte ramme fra KL som værende for lille.
“Det er afgørende for os, at vi får taget et skridt i retning af at rette de typiske kvindefag lønmæssigt op. Vi opgiver ikke vores ambition om mandeløn til kvindefag, men vi har også hele tiden understreget, at lønforskellene er så store, at det ikke er realistisk at rette dem op på en gang. Det afgørende er, at vi kommer i gang,” mener Dennis Kristensen.

FOA afgør i næste uge, om forbundet skal iværksætte en tredje strejkebølge, hvor varslet er fire uger.
“Vi vil ikke afvise at benytte muligheden for at varsle flere i strejke. Men vi kan konstatere, at konflikten i store dele af sundhedssektoren er så effektiv, at man helt må aflyse nødberedskabet og vende tilbage til normal bemanding. Konflikten gør ondt mange steder, og jeg forventer, at det kan man godt indse hos arbejdsgiverne,” siger Dennis Kristensen.

Der har siden bruddet i forligsinstitutionen fredag den 11. april ikke været kontakt mellem FOA og de to arbejdsgivere i KL og Danske Regioner.

Netavisen 30. april 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne