Fagforeninger: Støt de konfliktende faggrupper

Fra LFS' stormøde i Nørrebrohallen for de strejkende 16. aprilDen usolidariske optræden fra visse fagpampere, som i medierne har angrebet de strejkende og deres organisationer får andre kræfter i fagbevægelsen til at sige fra og i stedet opfordre til fuld solidaritet. Disse åbne angreb er et udtryk for fagbureaukratiets ønske om, at storkonflikten skal ende som en fiasko – og må brændemærkes af en kæmpende bevægelse.

Solidaritet – Sammenhold står der på ryggen af de strejkende LFS’ere til stormøde i Nørrebrohallen på konfliktens første dag
Det er ukendte begreber for nogle fagpampere
Klik og forstør

Ingen kender åbenbart dagen – før toppen har talt! hedder det i en pressemeddelelse fra Byggefagenes Samvirke:

– Det er overraskende og dybt skadeligt at opleve, hvordan et par faglige topledere ikke bare falder de strejkende i ryggen, men også spreder mistillid til fagbevægelsen, siger Anders Olesen, formand for Byggefagenes Samvirke.
– Når der er en konflikt som den, vi oplever nu, er der behov for, at de strejkende får opbakning og støtte – ikke bagholdsangreb fra folk, som mere frygter deres eget omdømme som forhandlere end hensynet til solidaritet.

Han fortsætter:
– Det er ikke underligt, at folk bliver skeptiske over for en fagtop, som på den ene side falder nogle af de dårligst lønnede i ryggen, og samtidig bruger stor energi på at kræve millionpension til en afgået LO-næstformand. Det stritter i hver sin retning.
– Det, der er på spil her, er både et helt rimeligt lønløft til de lavestlønnede, og på længere sigt også et forsvar for velfærdssamfundet. Hvis ikke det bliver attraktivt at være offentligt ansat, så smuldrer kernen i de sociale ordninger endnu mere.
– Byggefagenes Samvirke opfordrer alle til at støtte de konfliktende faggrupper.

Også 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i Valby melder sin støtte klart ud:
– Vi udtaler vores fulde støtte og solidaritet til jeres konflikt, og ønsker jer alle – SOSU’er, pædagoger og sygeplejersker m.fl. – held og lykke med jeres konflikt, siger formand for Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforeningen i København, Henrik Lippert.

– I har krav på ordentlige løn- og arbejdsforhold, og vi støtter jeres kamp for et væsentligt lønløft til de lavestlønnede.
– Vi opfatter jeres kamp som en fælles interesse mellem de offentlige ansatte og brugerne af den kollektive velfærd. Det er helt nødvendigt med væsentlige lønforbedringer, hvis den offentlige sektor skal tiltrække arbejdskraft og dermed sikre kvalitet og udvikling af vores velfærd.
– Det er på tide, at kvinderne, her 100 år efter at de fik valgret, nu også får en løn, som svarer til det øvrige arbejdsmarkeds.
– I er velkomne til at henvende jer, hvis I har brug for konkret støtte.

De strejkendes organisationer har fået rigtig mange støttetilkendegivelser fra faglige organisationer fra både indland og udland. Ikke mindst i de nordiske lande følges konflikten tæt. I Finland tilkæmpede sygeplejerskerne lønstigninger på over 25 procent ved at deponere deres opsigelser, og i Sverige forbereder sygeplejerskerne også en storkonflikt med krav om massive lønløft.

Netavisen 18. april 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne