FOA afviser avispåstande om at smide guld på gaden

De fleste aviser har bragt en historie op, at FOA afviste et generøst tilbud til sosu’erne. Hvad der blev afvist var et splittelsesforsøg.

For mange skulle betale til for få, siger FOA i en pressemeddelelse 17. april 2008, der fortsætter:

FOA smed ikke guld på gaden, da forhandlingerne om overenskomsten for social- og sundhedspersonale brød sammen.

Det siger FOAs formand Dennis Kristensen efter at Kommunernes Landsforening har meldt ud, at kommunerne slet ikke forstår, hvorfor overenskomstforhandlingerne er endt med den igangværende strejke blandt FOA’s medlemmer.

KL oplever således, at kommunerne har givet et særdeles fordelagtigt tilbud om lønstigninger til FOA’s medlemmer.

“Når jeg hører KL’s udmelding, så får jeg en fornemmelse af, at budskabet er, at vi ville have fået bladguld på garageporten, såfremt vi havde sagt ja til arbejdsgivernes sidste tilbud,” siger Dennis Kristensen.

“Helt sådan var tilbuddet nu ikke skruet sammen. Jeg synes, at der er grund til at rose arbejdsgiverne for, at deres tilbud gik i den rigtige retning, men tilbuddet ville give et markant lønløft til for få, og regningen skulle betales af for mange.”

“Det er kun hver 5. social- og sundhedshjælper og -assistent, der ville få en lønfremgang på omkring 4.300 kr. over de næste tre år. Det svarer til 12.000 social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Skulle tilbuddet gælde alle social- og sundhedshjælpere og -assistenter, så skulle KL finde yderligere en halv milliard kroner.”

“Til gengæld skulle regningen, i form af meget beskedne lønstigninger, betales af resten af de 80.000 ansatte i ældreplejen. Hjemmehjælperne, sygehjælperne og plejehjemsassistenterne skulle med andre ord betale gildet. Det var ganske enkelt ikke en spiselig model for os. Der var for meget signalpolitik og for lidt ligeløn i det forslag,” siger Dennis Kristensen.

“Og så manglede arbejdsgivernes tilbud et markant ekstra lønløft til de øvrige kvindefag, herunder pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere.”

Netavisen 17. ap+ril 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne