‘Landet hvor kvindefagene gik for ligeløn’

Sundshedsarbejderdemo i Århus på strejkens første dag

Billedreportage Kommunistisk Politik

Storkonflikt 2008 Demo Århus 16. april

Strejkende sygeplejersker, jordemødre, sundhedsplejere, ergoterapeuter m.fl. gik idag i optog i Århus fra deres arbejdspladser og samledes til demonstration på Rådhuspladsen.

Storkonflikt 2008 Demo Århus 16. april

 

Storkonflikt 2008 Demo Århus 16. april

Uanset barnets køn –
Jordemoderen skal have en rimelig løn

Storkonflikt 2008 Demo Århus 16. april

Der var omkring 1500-2000 deltagere, stort set udelukkende strejkende

Storkonflikt 2008 Demo Århus 16. april

 

Storkonflikt 2008 Demo Århus 16. april

 

Storkonflikt 2008 Demo Århus 16. april

 

Else Kayser, formand for sygeplejerskerne i Århus amtskreds, var en af talerne:

Storkonflikt 2008 Demo Århus 16. april

Hun har tidligere fremhævet tre perspektiver på OK-kampen:

“For det første gælder det mere i løn. Nu vil vi have et gennembrud for en ordentlig værdisætning af sygeplejerskers løn.

For det andet har vi sat ligeløn på dagsordenen. Vi er kommet et stykke vej med at skabe politisk opmærksomhed om emnet, og vores forslag om en ligelønskommission har også fået bevågenhed. Vi skal fortsætte med at presse på …

Endelig er et afgørende tredje perspektiv som jeg ser det, at vores OK-kamp også dybest set handler om at sikre et offentligt sundhedsvæsen med kvalitet i fremtiden. Hvis ikke sygeplejersker snart får forbedrede løn- og arbejdsvilkår, vil vi ikke fremover kunne få unge til at gå ind i faget.

Mange politikere har sagt, at vi med konflikten vil komme til at give faget dårligt omdømme. Tværtimod. Vi ved fra tidligere konflikter, at den opmærksomhed, en konflikt giver os, får unge til at interesse sig for sygeplejerskejobbet.”

 

Storkonflikt 2008 Demo Århus 16. april

 

Storkonflikt 2008 Demo Århus 16. april

Se evt. mere på DSR’s hjemmmeside under Midtjylland:

www.dsr.dk/midtjylland

Netavisesn 16. april 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne