FOA: Giv de ansatte ret til at arbejde fuld tid

Demo 17. maj 2006I går fremsatte regeringen lovforslag om at begrænse retten til supplerende dagpenge. Men lovforslaget vil ramme de forkerte – nemlig de ledige, der ikke kan få fuldtidsarbejde. Det mener FOA – Fag og Arbejde, der offentliggør en ny undersøgelse, der viser, at det langt fra er alle, der kan få fuld tid her og nu, hvis de ønsker det.

FOA så helst, at alle, der arbejder på nedsat tid – med eller uden supplerende dagpenge – har ret til at få tilbudt fuldtidsarbejde. Men det har lange udsigter, viser FOAs nye undersøgelse.

Kun 4 procent af FOAs afdelinger melder i undersøgelsen om, at kommunerne i deres område som hovedregel slår alle deres stillinger op som fuldtidsstillinger. Og halvdelen af afdelingerne siger samtidig, at FOAs medlemmer i deres område ikke kan få fuld tid her og nu, hvis de ønsker det.

“Når kommunerne er sparsomme med at tilbyde fuld tid, risikerer de, at ledige på supplerende dagpenge i stedet flytter over til andre arbejdsområder, hvor de kan få flere arbejdstimer. Det vil i sidste ende gå ud over brugerne af fx ældreplejen”, siger Mona Striib, der er næstformand for FOA – Fag og Arbejde.

Tidligere medlemsundersøgelser fra FOA har vist, at hvert femte FOA-medlem på deltid (uden supplerende dagpenge) gerne vil arbejde flere timer. Hvis de fik lov til det, ville vi – fx på ældreområdet – kunne skaffe ekstra arbejdskraft svarende til cirka 2.000 fuldtidsstillinger.

FOA mener derfor, at regeringen i stedet for at begrænse de supplerende dagpenge burde afsætte økonomi til at opnormere på de kommunale arbejdspladser, og give arbejdspladserne pligt til at tilbyde alle ret til at arbejde fuld tid her og nu.

Samme regler for vikarer og fastansatte

Når regeringens lovforslag er vedtaget, kan alle ledige – både løstansatte vikarer og medarbejdere på fast nedsat tid – kun få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.

– Regeringen kalder det harmonisering, når alle grupper skal stilles lige. Jeg synes, at det er en kæmpe forringelse. For mig handler ligestilling og harmonisering ikke om at give ulige parter lige vilkår, siger Mona Striib og fortsætter:

– Der er forskel på at være fastansat med et opsigelsesvarsel og træde til som vikar under ferie, sygdom og i pressede situationer. Derfor giver det ingen mening at have de samme regler for fastansatte og løse vikarer.

Mona Striib undrer sig i øvrigt over, at dele af lovforslaget får virkning, før loven vedtages:

– Det virker ærlig talt som unødigt hastværk, at dele af lovgivningen får virkning allerede fra 14. april. Det er en uskik og giver a-kasserne en vejledningsforpligtelse, før den endelige lov er vedtaget”.

Netavisen 29. marts 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne