FOA udvider konflikt

Dennis KristensenFOA har nu udtaget yderligere 12.000 medlemmer til at deltage i en kommende konflikt for at få en ny overenskomst. Dermed udvider forbundet antallet af medlemmer i konflikt fra cirka 23.000 til cirka 35.000.

Udvidelsen omfatter cirka 6.000 medlemmer inden for social- og sundhedssektoren og cirka 6.000 kommunale dagplejere.

– Forligsinstitutionen har bedt os om at forhandle på ny, og det er vi glade for. Så for at fortælle arbejdsgiverne, at vi mener, der bør være tale om reelle forhandlinger, så sender vi nu nye strejkevarsler, siger forbundsformand Dennis Kristensen.

Strejkevarslet for de ny-udtagne medlemmer til konflikt er i lighed med de tidligere udtagne på fire uger. Dermed kan en strejke for de sidst udtagne træde i kraft den 10. april. De medlemmer, der blev sendt strejkevarsel for i februar, kan derimod konflikte fra 1. april med mindre forligsmanden udsætter konflikten.

– Vi er godt tilfredse med forligsmandens ordre om at forhandle igen. Vores arbejdsgivere har været næsten fornærmende ligeglade med at indgå aftaler med FOA. På vore mere end 80 overenskomstområder er der kun indgået godt en håndfuld del-forlig, siger Dennis Kristensen.

Han mener, at arbejdsgiverne forregner sig voldsomt, hvis de antager at Forligsinstitutionen blot vil skrive af efter allerede indgåede aftaler.

– Der eksisterer i dag intet gennembrud. Det er et klart flertal af lønmodtagere – både i kommunerne og i regionerne – der endnu ikke har en aftale om fornyelse af overenskomsterne, når man regner medlemmerne af FOA, BUPL og Sundhedskartellet sammen Hverken KL eller Danske Regioner kan henvise til, at de aftaler, der er indgået, er repræsentative eller endsige udgør noget flertal. I Forligsinstitutionen er det kotume, at de mindre områder retter ind efter de store områder eller flertallet. Men denne situation eksisterer ikke denne gang. Derfor er der naturligvis også noget at forhandle om, siger Dennis Kristensen.

Netavisen 12. marts 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne