FOA sender konfliktvarsel: De lavtlønnede offentligt ansatte skal have mer!

Fra demo i Århus 3. oktober 2007FOA har afsendt konfliktvarsler til sine to arbejdsgivermodparter, Danske Kommuner og Danske Regioner.

Konfliktvarslet dækker i første omgang cirka 23.000 FOA-medlemmer. Varslet skal fremsendes fire uger før en konflikt kan træde i kraft, så med dagens afsendelse af varslerne er FOA klar til konflikt fra den 1. april. I første omgang er det især social- og sundhedspersonale i ældreplejen, som FOA har udtaget til konflikt.

– Vores grundlag for konflikten er, at vi ønsker de kommunalt og regionalt ansattes lønefterslæb indhentet. Og at vi ønsker en start på en genopretning af de typiske kvindefag i den offentlige sektor. Det er ikke vilde strejkekrav. Det er et spørgsmål om, at offentligt og privatansatte bør have den samme lønudvikling, hvad de ikke har haft, siger forbundsformand Dennis Kristensen.

Dennis Kristensen oplyser, at FOA er parate til om nødvendigt at udvide konflikten. Såfremt organisationerne i KTO vælger ikke at gå i konflikt, så vil FOA udtage yderligere cirka 12.000 medlemmer til konflikten, så den rammer arbejdsgiverne hårdere. Også her er varslet til arbejdsgiverne på fire uger.

FOA vil aftale et nødberedskab med de enkelte arbejdsgivere, så ingen syge eller ældre trues på liv eller helbred.

Lav løn – belastende arbejde

Ugebrevet A4 bringer mandag den 3. marts en liste over job, der er de mest følelsesmæssige belastede. Den viser på ny, at det er de offentligt ansatte basisgrupper, der har det mest belastende arbejde.

– Men hvad der ikke fremgår af statistikkerne om det mest belastede arbejdsmiljø er, at de pågældende fag også i stor udstrækning er lavtlønsfag. Der er i høj grad tale om de typiske kvindefag, der – når man kikker på FOAs faggrupper – kun tjener 81 kroner hver gang tilsvarende mandefag med samme uddannelseslængde tjener 100 kroner, siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

Svaret på undersøgelsen bør være flere ting, mener FOA.

– Dels at de offentligt ansatte får lov til at bruge deres faglighed i stedet for at blive viklet ind i bureaukrati, i kontrol, i minuttyranni og i nye dokumentationskrav. Et svar bør også være mere tid og dermed flere hænder til arbejdet, der er kraftigt presset af rekrutteringsproblemer og faldende anseelse. Og så er det i høj grad også et spørgsmål om anerkendelse, og anerkendelse er også at få mere i løn, mener Dennis Kristensen.

– Vi ved godt, at det kan være mere belastende at arbejde med mennesker frem for med døde ting. Men det er ingen naturlov, at arbejdet skal lønnes markant dårligere. I FOA er vi i disse uger klar til at tage den udfordring op, når vi ved overenskomstforhandlingerne kræver, at der tages hul på at løse problemet for de typiske kvindefag, siger Dennis Kristensen.

– Der tales meget om ansvarlighed. Det uansvarlige er ikke at begynde på en genopretning af lønnen. Det uansvarlige er, at lade udviklingen fortsætte, så endnu flere offentligt ansatte ender på sygedagpenge, på førtidspension og som udbrændte og dermed kun øger problemerne i den offentlige sektor, mener Dennis Kristensen.

Netavisen 3. marts 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne