Så er det nu: Frem med pengepungen!

Kommunistisk Politik 5, 2008

Ryster finansministeren ikke op med en ordentlig sum penge for udligning af efterslæbet for de offentligt ansatte i kommuner og regioner, vil det være en farlig leg for de faglige ledere, hvis de accepterer samme lønramme som for de statsansatte.

Stemningen er stærk og udbredt: Det er nu, pengepungen skal frem. Hvis fagtoppene accepterer den sølle ramme på 12,8 pct. over tre år, som forhandlerne for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) blev enige med finansministeriet om på det statslige område, vil de bringe sig ud i et stormvejr fra medlemmerne.

Finansministeren har vetoret ved de offentlige forhandlinger og har hidtil hårdnakket fastholdt, at rammen på 12.8 pct. for de statsansatte (som omfatter politibetjente, magistre m.fl.) også skal udgøre den økonomiske ramme for den kommunale og regionale sektor.
Fastholdes denne ramme, er det svært at forestille sig andet end en storkonflikt – og en akut fare for, at regeringen pønser på et overenskomstindgreb ved lov.

Lavtløn: kvindeløn

Især de lavtlønnede sosu-assistenters organisation FOA har meldt klar ud, at de som lavtlønsområde kræver lønforbedringer, som skal lægges oven på et KTO-forligs generelle lønstigninger:
– For en social- og sundhedshjælper betyder det, at lønnen i dag skulle have været 4.500 kr. højere om året, hvis hun skulle have haft præcist den samme lønudvikling, som de privatansatte har haft siden 1996. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, at dette hul er opstået. Derfor tror jeg også, at udbetaling af efterslæbet bliver den krumtap, som kan få et KTO-forlig, der omfatter alle organisationer, til at komme i hus, siger FOA-formand Dennis Kristensen.
Om muligheden for forlig på FOA’s eget område siger han:
– Om alle organisationer efterfølgende også kan opnå forlig ved deres egne forhandlinger, er endnu uklart – i det mindste på FOA’s område, hvor det endnu ikke er muligt at se omridset af de lønforbedringer, som skal lægges oven på et KTO-forligs generelle lønstigninger.

Konfliktområder
De nuværende overenskomster udløber den 31. marts. Der vil således kunne være konflikt allerede fra den 1. april. Med den normale forhandlingstaktik og kravet om fire ugers varsling af konflikt kan man godt forestille sig, at man når frem til 1. maj, før en konflikt udløses efter forhandlingssammenbrud.

Ligesom kvindernes internationale kampdag 8. marts i år står i den mulige storkonflikts tegn, kan 1. maj således meget vel blive en særlig kampdag for de offentligt ansattes strejkekamp.

Hele det offentlige område omfatter 812.000 personer. En række fagforeninger har udtaget, hvilke områder der skal i konflikt.

FOA, der organiserer sosu-assistenterne og pædagogmedhjælpere m.fl., har udtaget i alt 22.763 medlemmer over hele landet, som skal nedlægge arbejdet.

BUPL, der organiserer pædagoger og klubfolk, har udtaget en række kommuner til at deltage i en eventuel konflikt. Det drejer sig om: Frederiksberg, Høje-Tåstrup, Rudersdal, Guldborgsund, Odense, Esbjerg, Horsens, Holstebro, Hjørring og Bornholm.

Dansk Sygeplejeråd, der organiserer sygeplejerskerne, forbereder sig også på en totalkonflikt. Det betyder, at alle aktive medlemmer skal deltage i en eventuel konflikt, hvilket omfatter mindst 50.000. Der vil dog være omfattende nødberedskab både i kommunerne og på sygehusene.

HK-Kommunal, der organiserer offentlige kontoransatte, forbereder sig på en totalkonflikt. Det betyder, at stort set alle HK-Kommunals medlemmer skal deltage i en konflikt, med undtagelse af elever, ledere og tjenestemænd. I alt skal omkring 40.000 medlemmer nedlægge arbejdet i en eventuel konflikt.

Viljen til beslutsomt at kæmpe for sine krav er meget stor. Ikke mindst kvinderne er parate til at gå på barrikaderne.
Det står samtidig klart, at de offentligt ansattes kamp og krav nyder støtte som aldrig før.

De offentlige ansatte har en rigtig god sag og meget gode betingelser, som bør udnyttes fuldt ud.
Fogh-regeringen har en dårlig sag. Den er slet ikke så stærk, hvis de strejkende stoler på egne kræfter og imødegår rådne forlig og evt. regeringsindgreb.

Netavisen 26. februar 2008
 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne