Vi vil gerne være fremtiden – men ikke for enhver pris…

Pressemeddelelse PLS, LL, SLS, SDS

Får du i fremtiden brug for:
En pædagog til dine børn?
En lærer til at undervise dine børn?
En sygeplejerske til at pleje din familie ved sygdom?
En socialrådgiver til at afhjælpe sociale problemer?

Fire af de største studenterorganisationer er gået sammen om at slå et slag for højere løn til forårets overenskomstforhandlinger. Sygepleje-, pædagog-, lærer- og socialrådgiverstuderende inviterer derfor pressen med, når studerende spreder budskabet om mere i lønningsposen til offentlig ansatte ved forårets overenskomstforhandlinger.

Det sker ved Nørreport station torsdag den 14. februar kl. 16-18.

– Vi er glade for de fag, vi har valgt. Det er fag, der er helt centrale i det danske samfund. Men lønnen svarer ikke til uddannelsernes niveau og fagenes betydning. Vi vil have en løn, der afspejler, at samfundet sætter pris på vores indsats
, siger Julie Manley Vorsaa, der er formand for de Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS).

– Hvad lønnen angår, sakker vi alt for langt bagefter lønudviklingen i den private sektor, siger Kirsten Salling Rasmussen, der er formand for de Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) og uddyber: – Det er i alles interesse, at lønforhandlingerne til foråret resulterer i, at efterslæbet indhentes, så vi også i fremtiden kan rekruttere og fastholde medarbejdere til at undervise i skolen, passe syge og svage, give børnene en god start på livet, og til at forebygge og løse sociale problemer. Og det er helt urimeligt, at fx sygeplejersker i det offentlige har et lønefterslæb på 27 % i forhold til privatansatte med tilsvarende uddannelseslængde.

– Søgningen til de uddannelser, vi kommer fra, viser, at det bliver stadig mindre attraktivt at være ansat i den offentlige sektor. Dårlig løn, dårlige arbejdsvilkår, mangel på anerkendelse og nedskæringer skræmmer unge væk fra nogle af de vigtigste fag i landet, siger Mads Samsing, der er formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS).

Søgningen til socialrådgiver-, lærer- og pædagoguddannelserne er faldet med 16-17 % fra 2006 til 2007. Og frafaldet på sygeplejerske-, lærer- og pædagoguddannelserne er massivt.
Kresten Bang Heinfelt, der er formand for de Lærerstuderendes Landskreds, siger:
– Hvis fremtidens velfærdssektor skal bestå, kræver det flere og veluddannede medarbejdere. Udviklingen med færre ansøgere og stort frafald skal tages meget alvorligt. En højere løn til de offentligt ansatte vil være et skridt i den rigtige retning.

Netavisen 14. februar 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne