Hykleriets ukendte grænser

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 3, 2008

Et nyt generelt angreb på dagpengeretten er uden tvivl på vej i den nyligt nedsatte arbejdsmarkedskommission, som skal barsle i 2009. Men regeringen er selv ansvarlig for mange deltisstillinger, som nu angribes.

Nu skal der knaldes til de deltidsansatte. Det ”glemte” Venstre og De Konservative at fortælle under valgkampen – for mindre end tre måneder siden.
Det hedder sig, at de deltidsansatte er sociale nassere, der unddrager sig fuldtidsjobs. Man må spørge beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen: Hvor er de fuldtidsjobs? I den grad at nogle er så heldige at finde en fuldtidsstilling, vil deres gamle deltidsstilling så forsvinde?

Ud af de omtrent 400.000, der arbejder på deltid, modtager 32.600 på fast nedsat tid supplerende dagpenge. Der er nemlig masser af mennesker, der arbejder mellem 30 og 37 timer om ugen, og de er ikke berettiget til supplerende understøttelse. Mange af dem søger også fuldtidsjobs, men kan ikke få det!

Af beskæftigelsesministeriets egne analyser fremgår det, at 70 pct. af de resterende 32.600 ønsker et fuldtidsjob, men kan ikke få det. Tilbage er mindre end 10.000, som har det alt for godt:
– Reglerne for supplerende dagpenge er for gunstige, udtaler Claus Hjort Frederiksen.

Regeringen stiller derfor forslag om, at man kun kan modtage supplerende dagpenge i 26 uger på tre år. Pressen har behandlet forslaget, som om man har ubegrænset adgang til supplerende dagpenge. Det passer ikke: I dag er man som deltidsansat – under 30 timer pr. uge – berettiget til et års supplerende dagpenge på et år. Det er en stram regel, der allerede har tvunget mange ud på dagpenge eller kontanthjælp – eller simpelthen må nøjes med den ’bare’ afregning for en alt for lille arbejdsuge.

Regeringen stiller problemet på hovedet: Det er arbejdsgiverne, der lukrerer på deltidsansættelse. Arbejdsgiverne – ikke mindst det offentlige – har nemlig stærke økonomiske incitamenter til at bevare fuldtidsstillingerne – herunder en forøget udbytningsgrad pr. arbejdstime, da arbejdskraften gennemsnitligt leverer mere pr. time ved 5-6 timer contra 8 timers arbejde om dagen.

De resterende timer ’tørrer’ de af på dagpengesystemet og samfundet. Dette faktum piller det andet af regeringens argumenter fra hinanden: Jagten på de sociale nassere vil udløse flere fuldtidsstillinger.

Så langt rækker viljen ikke fra regeringens side, fordi samme regering for blot fem år siden på opfordring fra Dansk Arbejdsgiverforening gennemtrumfede arbejdsgivernes ret til at sætte de ansatte ned i tid. Herved kunne arbejdskraften udnyttes maksimalt til kun at arbejde på deltid og på tidspunkter med maksimal belastning.

For regeringen er det ikke noget problem, at især mange kvinder arbejder i et eller flere rengøringsjob, der kun består af deltidsstillinger. Et hårdt arbejde i et stadig mere opskruet tempo, der betyder nedslidning og invalidering. De har det for godt, såfremt de får suppleret dagpengetimer oveni, mener regeringen, og skal tvinges til at knokle endnu hårdere.
Ser vi på store dele af sundhedssektoren, ser vi mange kvinder arbejde på deltid, fordi det offentlige opretter deltidsstillinger.

Forbundet 3F har netop anbefalet beskæftigelsesministeren at vende blikket mod arbejdsgiverne:
– Regeringens udspil om supplerende dagpenge er et voldsomt slag i hovedet på medlemmer, der på grund af arbejdsgivernes overdrevne brug af deltidsansættelse og hjemsendelse, ikke kan få et fuldtidsjob. Udspillet betyder formentlig, at en række mennesker vil ramme loftet på de 26 uger på et tidspunkt, siger Morten Kaspersen, a-kasseformand i 3F.

I den forbindelse kan fagbevægelse meget passende bruge overenskomstfornyelsen til at stille finansministeren, som hovedforhandler på statens side, stolen for døren: Opret fuldtidsjobs.
Så langt rækker viljen blandt forbundslederne næppe. De  ’købte’ også forringelserne for fem år siden.

Et nyt generelt angreb på dagpengeretten er uden tvivl på vej i den nyligt nedsatte arbejdsmarkedskommission, som skal barsle i 2009. Stramninger på supplerende dagpenge er sikkert deres pædagogiske øvelse i åbning af nye angreb.
At fremme accepten på deres angreb lige nu betyder, at de arbejdsløse deltidsarbejdere angribes og fremstilles som nogle udspekulerede misbrugere.

En ny stiltiende accept af angreb vil kun uddybe krisen for LO-familien, der på de sidste tre år har mistet 100.000 medlemmer – svarende til 7 pct. 30.000 medlemmer forsvandt alene sidste år. LO-bosserne og forbundsformændene bidrager med deres pamperi og dybe involvering i kapitalinteresser og -afkast kun til samme ligkiste.

Det understregede Tine Aurvig-Huggenberger, da hun gik med en stor pose penge – og efterfølgende forlangte yderligere cirka seks millioner kroner under henvisning til de gyldne pensionsregler. Absolut – desværre – ikke et særtilfælde i ’branchen’.

Se også

Nye angreb på dagpengemodtagerne under forberedelse

Netavisen 1. februar 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne