Offentligt ansatte i Europa har fået nok

Kommunistisk Politik 24, 2007

I en lang række europæiske lande protesterer og strejker de offentligt ansatte. Vi har lige set de franske offentligt ansatte, ikke mindst transportarbejdere, i aktion imod pensionsforringelser, og ligeledes set tyske lokoførere strejke for betragtelige lønstigninger. I Finland har vi lige set sygeplejersker og andre hospitalsansatte opnå mere end 20 % lønstigning, efter at de havde varslet kollektiv opsigelse som et nyt radikalt kampskridt.

I Danmark har vi for et halvt år siden for første gang set SOSU-assistenterne gennemføre ”ulovlige” strejker, der bredte sig over hele landet med krav om højere og mere personale. En strejke, der har gjort, at de offentligt ansattes løn og arbejdsforhold blev et tema i den overståede danske valgkamp, og at de offentligt ansattes forventninger til den kommende overenskomst er meget høje. S å høje, at forbundene for de offentligt ansatte har følt sig tvunget til, allerede inden overenskomstforhandlingerne er gået i gang, at forberede sig på strejke og endnu mere omfattende end hidtil varslet.

Det, vi ser i hele Europa, er en reaktion imod følgerne af EU’s Agenda 2010, som gennem liberalisering forsøger at gøre monopolernes EU til verdens mest konkurrencedygtige økonomi i jagten på maksimal profit. En dagsorden, som ikke kan undgå at være på arbejdernes og den arbejdende befolknings bekostning. Medicinen skulle være privatisering og udlicitering, effektivisering, reduktion af pensioner og krav om løntilbageholdenhed.

Følgevirkninger har været øget stress og usikkerhed, tempoopskruning med for få ansatte, og lønninger, der sakker bagud.
Det offentlige, der engang var en sikkerhed i ansættelsen er i dag en by i Rusland afløst af uvished for morgendagen og med stadig forringede arbejdsvilkår.
Det er hele denne liberalisering, som ikke kan undgå at få de offentlige på banen. Monopolernes krav om liberalisering af den offentlige sektor i hele EU stopper ikke ved 2010, som markerer året for EU’s liberaliseringsmålsætning.

Derfor er den modstand og reaktion, vi ser fra offentligt ansattes side, sikkert også kun en begyndelse og toppen af et isbjerg af modstand blandt offentligt ansatte i Europas lande, som aktionerer og inspirerer hinanden.

Netavisen 6. december 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne