G13:  Succesrig taktik for masseaktioner

Fotos KP

G13 Demo

Aktivisterne fulgte deres Plan A til punkt og prikke, da den længe annoncerede aktion løb af stabelen lørdag den 6. oktober for at indtage den tomme kommunalt ejede bygning på Grøndalsvænges Allé 13. Den gamle vandværksbygning er særdeles velegnet som nyt ungdomshus, som den københavnske ungdom savner, efter at et flertal i borgerepræsentationen solgte den historiske bygning på Jagtvej 69 til en fundamentalistisk kristen hadsekt, hvis mål var at fordrive de unge, rive huset ned og høste superprofit på at sælge grunden til en mangedobling af foræringsprisen.

Bag den fundamentalistiske kampagne stod i sidste ende VK og DF i København, med større eller mindre begejstret opslutning fra overborgmesterpartiet Socialdemokraterne. Det københavnske bystyre har indledt en krig mod byens ungdom, der under kampene omkring ungdomshuset efter rydningen 1. marts lod tusinder anholde, hundreder varetægtsfængsle – og nu på stribe lader folk idømme ubetingede fængselsstraffe for blot at være tilstede ved demonstrationer, som sluttede i uroligheder.

Ungdomshusaktivisterne er af medierne udskreget som ekstremt voldelige. Det er imidlertid en kendsgerning, at ikke én eneste politibetjent og ikke en eneste person er kommet til skade – bortset fra aktivister, som er slået af knipler, bidt af hunde, kørt ned, tæsket af politiet efter anholdelse, slået bevidstløse af tåregasgranater eller beskadiget af de massive mængder gas.

Aktionér med fredelige midler, er der igen og igen blevet sagt til de unge. Nu annoncerede G13-aktivisterne en fuldstændig fredelig besættelse af det nye ungdomshus på Grøndalsvænges Allé – både stedet og aktionen blev offentliggjort i rigtig god tid. Politiet behøvede ikke engang gøre brug af sine mange agenter og meddelere for at kende planerne. De fik dem.

Aktisternes nye taktik skulle sikres succes ikke ved overraskelse, men i kraft af at være en masseaktion, hvor tusinder ikke blot gik på gaden i demonstration eller protest, men deltog aktivt i og omkring besættelsen af det nye ungdomshus. Den fik en enorm opbakning. Da aktionsdagen oprandt deltog 7-8000 i demonstrationstoget fra Nørrebrohallen til det nye hus. Støtten blandt københavnerne er massiv – også på trods af modaktionber organiseret af konservative borgerrepræsentationsmedlemmer og borgerlige partiforeninger. En såkaldt ’naboprotest’ samlede således kun 120-150 deltagere, på trod af massiv forhåndsreklame i medierne, der ikke har nævnt, at der findes en anden og større nabogruppe i kvarteret, der støtter planen om et ungdomshus.

Overborgmester Ritt Bjerregaard, der havde stået last og brast med den kristne hadprædikant Ruth Evensen om rydningen af Jagtvej 69, havde indbudt dde unge aktivister til forhandlinger om et nyt ungdomshus, såfremt aktionen den 6. oktober forløb fredeligt. Samtidig blev Københavns politi igen sat i borgerkrigsberedskab, og friske styrker tilkaldt fra andre steder i landet.

G13 MÅTTE IKKE BLIVE EN SUCCES. Tænk hvis fredelige masseaktioner, baseret på civil ulydighed, rent faktisk  lykkedes som aktioner – og huset på Grøndalsvænges Allé blev befriet og begyndte at fungere som de unge ønskede! Og tænk hvis aktionen ligefrem præmieres med politiske forhandlinger, der kunne bane vejen til at legalisere et nyt ungdomshus! Hele krigen mod den københavnske ungdom ville være slået fejl! Hvad vil ikke kunne ske i fremtiden?

Mange stærke reaktionære kræfter er gået sammen for at hindre at G13 blev en fredelig succes. ’Pæne’ politikere, rabiate reaktionære, nazister, medier, agenter – og ikke mindst politiet. Københavns politi fik tildelt hovedrollen i at forhindre en fredelig aktion i at blive en succes og gennemføre et rekordstort antal anholdelser for at skræmme folk fra at deltage i fremtidige masseaktioner.

Og politiet gennemførte både sin Plan A, B og C. Ved Fuglebakken station – ca. 700 meter fra det nye ungdomshus – spærrere politibiler vejen, demonstrationen blev (uhørligt for deltagerne, selv tæt på) erklæret for opløst, og umiddelbart efter sendte civilklædte politifolk massive mængder af tåregas mod mængden, der ikke havde angrebet og ikke på noget tidspunkt gik til angreb på politiet eller i kamp med det, hverken her eller senere.

For at understrege, at man mente alvor, slap man også politihunde løs. En fotograf fra Jyllandsposten nåede både at blive gasset og bidt, selvom han forsøgte at undgå det ved både at skilte og råbe ´Presse! Presse! Presse!’

Derefter slog politiet sig løs i et orgie af anholdelser af fredelige unge. Det slog sin egen rekord fra de mest ophidsede dage omkring rydningen af Jagtvej 69. Ikke mindre end 436 fredelige mennesker blev anholdt, de fleste sat i stribs i timevis uden vådt eller tørt. Mange blev såret af tåregas, knipler og hundebid. Blodet løb ud af øjne og næse på mange demonstranter, der udsattes for massive doser tåregas.
Ikke én betjent blev angrebet, ikke en blev ramt eller såret.Aktisterne fulgte linjen.

Politiet hævder at det var aktivisterne, der gik til angreb og dermed nødvendiggjorde de kraftrige metoder. Det er klart tilbagevist;  det er dokumenteret, at det var politiet, der valgte og iværksatte denne hårde linje over for en totalt fredelig aktion.

Det lykkedes alligevel grupper af aktivister at trænge ind på den nye ungdomshusgrund og nå op på taget af huset. I ca. 20 minutter var huset befriet ved fredelige midler, indtil det atter blev ryddet.

Arrangørerne af G13 betegner aktionen som en succes: ”Dagen idag var en kæmpe succes. Vi har som ungdomshusbevægelse vist hvor stærke vi er når vi står sammen, og vi opfyldte vores mål om at besætte stedet. Vi har holdt os til det vi har planlagt, på trods af massiv brutalitet fra politiets side”, sagde en talsmand, da man erklærede aktionen for slut – for denne gang.
Plan B følger på et senere tidspunkt.

Vi får se, om den politiiscenesatte konfrontation lørdag for konsekvenser for de lovede forhandlinger om et nyt ungdomshus. Politiet betegner også deres operation som en succes, og det er den da også, målt ud fra anholdte og sårede og egne 0-tab. Men den bliver først helt perfekt, hvis aktivisterne ikke får noget som helst  ud af deres fredelige linje …
Vold forstår politiet da!

G13-taktikken er en ny taktik for ungdomshusbevægelsen, og har været den helt rigtige i forhold til den vanskelige og sammensatte situation, der har eksisteret efter rydningen af Jagtvej 69. Ikke mindst efter den frustrerede halvårsmarkering, der var negativ for bevægelsen. Masseaktionernes vej på basis af civil ulydighed er mulig og farbar.

Politiet reagerede for brutalt og overspillede sine kort. Ungdomshusbevægelsen er samlet, enig, stærk og optimistisk. Den støttes af hele det progressive København. Det er nu igen op til politikerne at reagere, og anderledes og bedre end indtil nu!
Gør de det ikke, venter Plan B.

Netavisen 7. oktober 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne