PET-Kommissionsrapport forsinket endnu et år

Af Ole S. Larsen, Interpress

Snart kan den såkaldte PET-Undersøgelses-kommission “fejre” ti års jubilæum uden at have skrevet en eneste linje – bortset fra et par A4- undskyldninger og bortforklaringer.

Selv i imperialismens hovedland USA ville kommissionens snegletempo have været en mega-skandale: Tidligere i år blev hovedparten af CIA´s “forbryderiske”- arkiver offentlige.

Men i CIA´s og Pentagons lille nordeuropæiske satellitstat – Kongeriget Danmark – er det ingen skandale – tværtimod PET´s “demokratiske image” skulle jo nødig “tage skade af undersøgelsen.

Men “langsommeligheden” er et demokratisk problem. Bl.a derfor lovede Kommissionen sidste år at der ville komme en rapport i år. . . .

PET-Kommissionen – -som blev nedsat i 1999 – kan alligevel ikke nå at blive færdig med opgaven i år meddeler justitsminister Lene Espersen : “Kommisionens arbejde kan forventes afsluttet i 2008, formentlig omkring medio 2008, skriver Lene Espersen i et svar til Folketingets Retsudvalg.

Først næste år får vi en chance for at læse om PET-kommissionens mere end 8-årige arbejde i PETs hemmelige arkiver – – hvis man skal tro Justitsminster Lene Espersen.

I dag ved vi allerede at Politiets Efterretningstjeneste- PET overvågede venstreorienterede, socialister, marxist-lenister,revolutionære kommunister og andre modstandere af den kapitalistiske orden som de borgerligt socialdemokratiske politikere forsvarede i efterkrigstidens Danmark.

– Formanden for Undersøgelseskommissionen vedrørende Politiets Efterretningstjeneste, landsdommer Leif Aamand, har over for Justitsministeriet oplyst, at kommissionens arbejde kan forventes afsluttet i 2008, formentlig omkring medio 2008, skriver Lene Espersen i et svar til Folketingets Retsudvalg.

Dermed bliver den “afsluttende” fase forsinket et år.

I 2006 forsikrede Leif Aamand ellers, at PET-kommissionen var “inde i den afsluttende fase”, og 2007 skulle blive året for den længe ventede undersøgelse af PETs “lovlige” såvel som “ulovlige” politiske registreringer.

Kommissionen blev nedsat i 1999 – efter at progressive kræfter havde rejst tvivl om, hvorvidt den hemmelige tjeneste havde overvåget langt flere mennesker, end den måtte.

I 1968 erklærede VKR-regeringen, at ingen borger skulle registreres alene på baggrund af vedkommendes lovlige politiske aktiviteter.

Men få måneder senere gav PET’s daværende chef, Arne Nielsen, ordre om, at medlemmer af for eksempel Venstresocialisternes hovedbestyrelse og af Danmarks Kommunistiske Partis centralkomité fortsat skulle registreres alene på grund af deres poster.

Kartoteker sendt til ambassaden i USA
Den oplysning vakte opstandelse i 1998 og var indirekte årsag til nedsættelse af kommissionen.
Siden kom der også oplysninger frem om, at PET angiveligt skulle have sendt en kopi af sine “ulovlige” kartoteker til den danske ambassade i USA.

Læs også om:

PETs “nyttige idioter” i Blekingegade

Kilde DR: PET-rapport om kold krig klar i 2008

Netavisen 2. oktober 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne