3F’s kongres slog benene væk 

Kommunistisk Politik 19, 2007

Nogle af benene røg på 3Fs kongres, som sluttede i sidste uge 

3F’s kongres besluttede at forbundsledelsen og forbundets andre valgte og ansatte fremover bliver modregnet i deres løn, når de får udbetalt honorarer for f.eks. eksternt bestyrelsesarbejde, der er en følge af 3-F hvervet. Den eksisterende ledelse gjorde sit for at forhindre dets vedtagelse, men blev stemt ned ved kampafstemningen, hvor 468 stemte for forslaget medens 393 stemte imod.

Forlaget fra 3F Randers lød således: ”De honorarer, der modtages ud over løn og pension, modregnes i løn fra forbundet”.  
I mange af 3F afdelingernhar været god skik at foretage sådanne modregninger, siden man påbegyndte det for 10 år siden.

Folkene  i topledelsen af forbundet tjener i forvejen mange hundredtusinder kroner over og langt væk fra en gennemsnitlig 3F’ers løn. Men det har altid været et sprængfarligt område at komme ind på, fordi de oftest socialdemokratiske pampertoppe har vogtet nidkært over benene. 
Som protest over afgørelsen nedlagde lønudvalgets formand, Jim Staal sin formandspost. 

3Fs økonomiske krise – især på grund af stor medlemsflugt – har sikkert været med til at sætte tingene på spidsen for mange 3F’ere.

De nye regler betyder, at kongressen har inddraget beløb fra nogle få tusinde kroner til op mod 330.000 kroner for de tillidsvalgte i forbundets daglige ledelse. 
Samlet bliver der tale om modregning af knap 1,5 millioner kroner. 
– Forslaget er begrundet i, at vi giver vores valgte en god løn, sagde forslagsstilleren Gunnar Jørgensen 3F Randers 
Af vedstående tabel fremgår det, 3F toppen bestemt ikke er på bistandshjælp, men at de modtager topgager, sammenlignelige med bestyrelsesposter i almindelige kapitalistiske virksomheder.

Kongressen besluttede også, at diæter, honorarer og kompensation for arbejdstab for personer, der er fastlønnet i afdelinger, udbetales direkte til afdelingen. 

Se også formanden for havnearbejderne i Esbjerg, Henning Hyllesteds skarpe kritik af beretningen til 3Fs kongres på side 19 

Satser pr. 1. april 2007 

Løntrin —  Månedsløn

 

30

59.713,91

Formand, næstformænd og a-kassens forretningsfører

 

29

58.513,08

Gruppeformænd, forbundssekretærer og hovedkasserer

 

28

56.438,92

Sekretariatsledere og a-kassens viceforretningsfører

 

27

54.692,27

Forhandlingssekretærer og a-kasse sekretærer

 

EU-kritik, unge og kvinder afvist 
 
Modstanden mod EU har altid været stor i 3F og dets forløbere. Den var også klart på denne kongres – bl.a. med henvisning til de danske og europæiske havnearbejderes vellykkede kamp mod det såkaldte ’havnedirektiv’ og EU’s forsøg på at undergrave konfliktretten, som det blev udtrykt i den såkaldte Växholm-sag. 

Til kongressen var der stillet tre ændringsforslag omkring dette. De blev dog alle forkastet efter indstilling fra bestyrelsen. Afstemningstal på 374 for og 421 stemmer mod viser, at der stadig er  en stor EU-modstand i 3F. 

3F-Ungdom havde stillet forslag om at give ungdommen større indflydelse på alle forhold vedrørende de unge 3F’ere, herunder større økonomisk selvstændighed. Det blev afvist meget snært med stemmerne 443 imod og 408 for – efter en negativ indstilling fra hovedbestyrelsen. 
Et forslag fra et flertal i hovedbestyrelsen om en anden kønskvoteringsmodel blev også nedstemt. 

Netavisen 24. september 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne