Fattig: Dø tidligt!

Kommunistisk Politik 18, 2007

Det er fint med øget ulighed, forkyndte den nyslåede  fødevareminister Eva Kjær Hansen for nogle år siden. Det var en uheldig afsløring af den daværende socialministers nyliberale overbevisning – det rejste en pressestorm, og i et kort øjeblik var hendes ministerpost truet.
I forbindelse med Foghs regeringsrokade er hun så blevet nedgraderet til fødevareminister, og er som socialminister blevet afløst af den mest forhenværende Karen Jespersen.

Til gengæld kan hun konstatere, at det går den rigtige vej på alle felter. Den sociale ulighed vokser på alle områder. Der bliver større forskelle mellem rig og fattig. Senest bidrager den skattereform, som vedtages af V, K og DF,  til at øge uligheden, selvom alle ministre nu vil sværge på, at det modsatte er tilfældet.

Den voksende ulighed sætter sig dybe spor. F.eks. med hensyn til levealderen, hvor de dårligst lønnede mænd (eller som det hedder ’mænd med ingen eller kort uddannelse’) kan forvente at leve næsten fem år kortere end højtuddannede (alias mere velstillede).

– Sammenligner man de bedst og de dårligst uddannede grupper i landet, finder man en forskel i levealder på 4,8 år for mænd. For kvinder drejer det sig om 3,3 år. Desuden er antallet af leveår med dårligt helbred og belastende, langvarig sygdom også meget højere for dem med kort uddannelse, siger cand.scient. og forskningsleder Henrik Brønnum-Hansen fra Statens Institut for Folkesundhed.

Siden 90’erne er forskellen på de lavt- og højtuddannedes levetid vokset.

– Forskellen mellem de to gruppers forventede restlevetid er i perioden 1995-2005 steget med 0,5 år for mænd og 0,8 år for kvinde,, siger Henrik Brønnum-Hansen.

Se også:

Rokader vil ikke redde Fogh

Stordemonstrationer ved folketingets åbning

Netavisen 12. september 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne