Fagbevægelse og elevorganisationer varsler nye store velfærdsdemonstrationer

Kommunistisk Politik 17, 2007

Finansminister Thor Pedersens bemærkninger om, at der ikke er noget lønefterslæb for de lavtlønnede offentligt ansatte og hans forslag til finanslov for næste år, som fortsætter raseringen af den offentlige sektor vækker voldsom harme. Samtidig kalder valgudsigten endnu flere protesterende frem.

Før sommerferien demonstrerede social- og sundhedsarbejdere over hele landet med krav om højere løn, flere ansatte og bedre arbejdsforhold – og der blev lagt op til at fortsætte protestbølgen i forbindelse med den nye folketingssamling.

En række af initiativtagerne til tidligere velfærdsdemonstrationer har længe arbejdet for at iværksætte omfattende demonstrationer ved folketingets åbning den 2. oktober, som også efter 35-års dagen for folkeafstemningen om dansk medlemskab af EU.

Kredsen har hidtil bl.a.  omfattet LO Storkøbenhavn, Byggefagenes Samvirke, Fagligt Ansvar, EEO, BUPL Storkøbenhavn, Socialpolitisk Forening, 3F Ungdom og PLS. Men nu har LO-forbundene 3F, FOA og HK besluttet at gå med og skyde 1,5 millioner i protesterne og allersenest har de 3 store FTF forbund også meldt sig på banen, nemlig Danmarks Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening og BUPL.

Tidligere protester, velfærdsdemonstrationer og strejker, ikke mindst Sosu- arbejdernes seneste, tvinger fagforbund til at handle. Men den aktuelle opbakning til demonstration den 2. oktober er også udtryk for, at fagforbundene lugter valg nu. Der er en udbredt fornemmelse af, at Fogh Rasmussen styrer efter et septembervalg, sådan at folketinget kan åbne som planlagt, men med en ny Fogh-regering ved magten.

Demonstrationer gennemføres torsdagen før et folketingsvalg

Udskriver Anders Fogh valg i september vil velfærdsprotesterne blive flyttet, så de afholdes under selve valgkampen. Det er også noget af det, der gør dem specielt interessante for de socialdemokratisk ledte fagforbund. Demonstrationerne vil i så fald finde sted torsdagen før en evt. valgdato.

Foreløbig er der planlagt protester i København, men arrangørerne forventer demonstrationer i landets fem største byer. 

Arrangørerne fortæller at fokus for protesterne vil være flere hænder i den offentlige sektor, uddannelse uden brugerbetaling – og velfærd frem for skattelettelser.
Det kan dårligt være mere tilpasset til et socialdemokratisk valgprogram – og det ligger et godt stykke fra det fokus, som social- og sundhedsarbejdernes protester satte.

Mange husker endnu at socialdemokraterne lukrerede på de store velfærdsprotester i foråret 2006 – og efterfølgende indgik forlig med regeringen om kraftige forringelser for både efterløn og folkepension.
Og ingen ønsker Fogh minus 10 procent.

Fogh skal væk – og hans politik skal væk

Der er ingen tvivl om at mange ønsker at markere modstanden mod Foghs smadring af den resterende velfærd. Denne modstand har vokset sig stærkere år for år. Og en stor del af befolkningen vender sig mod hans krigspolitik og forbryderiske alliance med USA. Det er det, som har tvunget ham til at trække de fleste danske soldater ud af Irak, men modstanden har ikke været stærk nok til at forhindre ham i at sende dem hen til de øvrige danske soldater i en anden folkeretsstridig krig – nemlig krigen mod Afghanistan.

Der er rigtig mange, som for alvor ønsker at få Fogh væk. Men det er ikke blot krigsforbryderen Fogh, der skal væk. Det er hele hans politik, som har påført landet og den brede befolkning skade på skade.
For den kæmpende fagbevægelse må kampen for at vælte en Fogh regering forbindes tæt med kampen imod hele den nyliberale offensiv, som omfatter velfærdsslagtning, unionsopbygning og krigsdeltagelse.

Det er arbejderklassen og den arbejdende befolkning, som betaler for hele dette vanvid.  Betaler med kontanter til krig, mens den offentlige sektor massakreres – og betaler i form af tempoopskruning, stress, udvidet arbejdstid.

Ingen tror længere på Foghs løgne om, at det hele sker for demokratiets og menneskerettighedernes skyld. De ved, at sandheden er simpel og dyster: Alt hvad han gør, før han for kapitalen …

Netavisen 1. september 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater