Udliciteringsrunde i Århus mod nye nedskæringer

Kommunistisk Politik 16, 2007

Sidste års budgetforlig i Århus vedtog at sende en række driftsopgaver i udbud. Hvilke opgaver dette skulle være, blev overladt til embedsmændene, bare der kunne spares 30 mio. kr. 2008-2010. Her blev det så først og fremmest lavtlønsområder, der skulle stå for skud, men også vedligeholdelse af boldbaner, veje og parker, administration og socialrådgivning, kantinedrift, kørsel samt 500 job i rengøringen på hele skoleområdet.

Der hersker stor uenighed mellem kommunen og tillidsfolkene om, hvor stor udbudsrunden skal være for at opnå en gevinst af den størrelsesorden. Den eneste jordnære analyse er kommet fra specialarbejderne (se regnestykket i boks), og det viser, at der ikke er nogen som helst besparelser, men derimod basis for at konkludere, at udbud er en ren udgift, hvortil kommer dårligere service og arbejdsforhold.

I første omgang var det ikke politikernes hensigt at høre medarbejderne i de udpegede områder, hvilket fik en række fagforeninger til at protestere kraftigt i foråret:

”Den største udbudsrunde i Danmark nogensinde er netop ved at blive gennemført i Århus kommune fra 2008-2011, hvor mindst 1.000 medarbejdere bliver udliciteret. Samtidig er de berørte medarbejdere ikke blevet behørigt orienteret.

Tillidsrepræsentanterne fra 3F, HK, FOA, DS og AC ved Århus kommune finder udliciteringsforslaget både usagligt, ubegrundet og ikke mindst uansvarligt. Det forventede provenu ved udbuddet er urealistisk, hvorfor vi finder det som et rent ideologisk tiltag fra forligspartierne.
Vi minder også om, at tryghedsgarantien – ifølge forligsteksten – faktisk var gældende ved beslutningen om udbud, hvorfor vi anser tryghedsgarantien for gældende hele budgetperioden 2008-2011.

Vi kræver, at beslutningerne om udbud bliver sendt tilbage til politikerne. Beslutningerne kan ikke alene tages af magistraten. Demokratiet og medarbejderne skal inddrages i så omfattende ændringer af Århus kommunes forvaltning.”

Presset førte til, at byrådet i juni vedtog et forslag fra SF og Enhedslisten, der betød, at udbud på 19 forskellige fagområder gik til behandling i økonomiudvalget.
Et gennemgående tema i høringssvarene til økonomiudvalget den 9. august er et krav om, at løn og arbejdsforhold ikke forringes, og en dokumentation for, at udbud betyder mere administration og som regel dyrere løsninger og mindre socialt ansvarlige arbejdspladser, hvilket giver skjulte omkostninger i andre kasser osv.

Bag det hele ligger en udtalt frygt for, at udbudsrunden vil medføre nye sparerunder, fordi de krævede gevinster er baseret på et løgnagtigt og uvidenskabeligt grundlag.
Århus kommune har allerede rigeligt med dårlige erfaringer med udlicitering på det tekniske område, lyder advarslen fra 3F:

– Man behøver bare at se på rengøringen af byen, hvor byrådet nu skal tage stilling til en merbevilling, siger Hans Sig, formand for Den Offentlige Gruppe hos 3F Århus Rymarken.
Kravet er en genåbning af spareforliget, der blev indgået i 2006. Alle beslutninger om nedskæringer og udbud skal tages af bordet.

__________________________________________________________________

 

Regnestykket!

Af Brian Sten Larsen, Fællestillidsmand for Specialarbejderne i Teknik og Miljø

Specialearbejderne i afdeling for Teknik og Miljø ved Århus kommune ønsker arbejdsro og ordnede forhold. Særligt vender vi os mod Århus kommunes nylige planer om udbud og licitationer i budgetforliget, som vi kun kan regne for urentable ideologiske tiltag. Jeg vil her gerne præsentere læseren for et lille regnestykke:
Siden slutningen af 90’erne har vi deltaget i licitationer rundt om i Århus – i amtet og i andre forvaltninger ud over naturforvaltningen. Jeg har lagt tallene sammen for de bedste private entreprenørers bud og sammenlignet tallene med vores bud. Vi har deltaget i 22 licitationer i 2004, 20 licitationer i 2005 og endelig 14 i 2006. I alt 56 licitationer.

Resultatet er:
Bedste private entreprenørs bud: 34.133.000 kr.
Vores bud: 35.664.000 kr.
”Gevinst”/ forskel: 1.531.000 kr.

Når jeg skriver ”gevinst” på godt 1,5 mio. kr., så er det, fordi kommunen i første omgang kan forvente denne gevinst ved udbud på omkring 35 mio. kr. Men forestiller vi os, at disse licitationer alle blev gennemført inden for teknik- og miljøområdet for de nævnte 35 mio. kr., så forvandler gevinsten sig faktisk til et tab, da udbudsmaterialet alene koster godt 10 pct. af licitationen – altså godt 3,5 mio. kr.

Hertil kommer kontrol af entreprenørerne samt evt. retssager i forbindelse med tvister. Det sidste skete blandt andet, da ISS blev taget fra kontrakten under rådmand Poul B. Skou, da ISS ikke gjorde rent – vi overtog således kontrakten igen. Dertil kommer også, at under sparerunder kan juridisk bundne kontrakter ikke ophæves uden kompensation til entreprenøren.

Det lille regnestykke er ydermere særligt tankevækkende, når der i budgetforliget for Århus kommune i 2007 står, at der skal udliciteres, så man får et provenu på 30 mio. kr. Det vil sige, at udbudsrundens størrelse bliver 700 mio. kr.

Kilde: fagligt ansvar

Netavisen 17. august 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne