Efteråret kan blive hedt

Kommunistisk Politik 16, 2007

Der er ingen tvivl om at den flotte landsomfattende strejkebølge før ferien blandt social-og sundhedsarbejderne landet over imod elendige løn og arbejdsforhold og forringet social omsorg har sat sig spor i hele det faglige og politiske landskab.

De tavse opofrende lavtlønnede offentlige sundshedsarbejdere sagde stop – og en ægte græsrodsbevægelse udviklede sig til stor forskrækkelse for regering og fagtoppene. Nu havde de lige forsonet sig i trepartsdrøftelser om regeringens kvalitets-stunt, hvor højere løn og flere hænder var et tabu.

Kunsten skulle jo ifølge regeringen være at skabe ”mere kvalitet for samme penge”!.
En række kommuner er siden strejkernes start gået med til at bevilge flere penge til de offentligt ansatte sundhedshjælpere her og nu. 

Da strejkerne standsede pga. af sommerferien var der opstået en ny situation, hvor de ansatte på gulvet havde oprettet solidariske netværk rundt omkring i kommunerne og på tværs af kommuner og lovede hinanden at følge op på deres krav i efteråret.

Fornyet aktivitet

Man skal ikke forvente Sosu-arbejdernes kamp for højre løn, flere hænder og bedre omsorg blot vil holde sommerferie på ubestemt tid og gå i sin mor igen, sådan som regeringen håber.
 I Slagelse gik 100 social-og sundhedsarbejdere tirsdag den 7. august i demonstration til byens rådhus for at kræve mere i løn. Demonstrationen blev indkaldt, fordi kommunen for anden gang aflyste de lokale lønforhandlinger som var blevet aftalt før ferien. Lignende forhandlinger forestår i en lang række kommuner.

Inden længe starter overenskomstforhandlingerne op indenfor det offentlige område, og her vil kravene om højere løn flere hænder og bedre omsorg være højt prioriterede krav fra de ansatte.  Men det er et stort spørgsmål om disse vil vente så længe. Sporene fra sådanne overenskomstforhandlinger skræmmer. De krav som udtrykkes iblandt de ansatte på gulvet har en tendens til at forvandle sig til andre prioriteter i hænderne på deres forhandlere – og sammenkædningsreglerne skræmmer.

Men allerede ved de kommende budgetforhandlinger i kommunerne vil der være stor fokus med krav om øgede bevillinger til de offentligt ansatte sosu-arbejdere.
Der er ingen tvivl om at mange af de strejkende ser frem til øgede aktiviteter i den kommende tid. Under strejkerne udviklede sig fælles lønkrav og krav om flere hænder som kan være med til at give kampen samling og retning imod regeringens og kommunernes nedskæringspolitik og snævre rammer.

Folketingets åbning

Der vil være gode muligheder for styrkelse og formulering af deres krav ved Folketingets åbning den 2. oktober sammen med den øvrige velfærdsbevægelse og andre bevægelser imod  den sorte antivelfærds-, unions-  og krigsregering.
Det er en bevægelse som kæmper for Fogh-regeringens fald – og som må holde øjnene vidt åbne for ikke at blive spændt for en socialdemokratisk vogn, som dybest set også står for en nyliberal antivelfærds-, EU-  og imperialistisk krigspolitik.

I takt med valgrumlen er de politiske partier på Christiansborg ved at indrette sig. Under indtryk af den massive modstand og folkelige opbakning for strejkerne før ferien har partier som Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne opportunistisk skiftet holdning og kræver nu ekstrabevillinger til offentligt ansatte. De advares ironisk nok nu af regeringen om, at det undergraver den danske model (som aldrig har bekymret Foghs flok, som vil afskaffe den!) . Og netop regeringen er som hovedarbejdsgiver også den hovedansvarlige for udsultningen af forholdene for de offentligt ansatte og deres brugere.

Netavisen 16. august 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne