Bistand halveret

Kommunistisk Politik 11, 2007

I løbet af to måneder har flere hundrede familier har fået halveret deres kontanthjælp som en konsekvens af den omstridte ’300-timers regel’.

Reglen er blevet indført som seneste påfund i den endeløse omdannelse af bistanden fra et socialt sikkerhedsnet under folk, der ikke kunne arbejde, til et straffesystem for arbejdsløse, ”der ikke gider at arbejde”.

Den går i korthed ud på, at kontanthjælpsmodtagere, der er gift, mister retten til kontanthjælp, hvis de har mindre end 300 timers arbejde i løbet af to år.
Selvom man aktivt søger arbejde, deltager i aktivering, praktik o.l., så bliver man efter to år anset for at være hjemmegående, hvis man ikke har haft 300 times lønnet arbejde.
Er man hjemmegående, har man ikke ret til kontanthjælp, men skal forsørges af sin ægtefælle.

Hvis begge ægtefæller er på kontanthjælp og har mindre end 300 timers arbejde, vil den ene stadig kunne få kontanthjælp. Men kontanthjælpen er så ringe, at over halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne ikke har råd til tandlæge, fodtøj, ferie uden for hjemmet – eller bare licensen.

Dagbladet Politiken har i en undersøgelse fået svar fra omkring halvdelen af landets kommuner, og det viser sig, at det er mere end 300 familier på bistand, der med et slag har mistet halvdelen af overførselsindkomsten. Det kan dreje sig om op til ca. 130.000 kr. om året før skat for forsørgere. Kommunal aktivering eller sprogskole tæller altså ikke som timer. To måneders regulært arbejde – i private virksomheder eller det offentlige – ellers ingen ”kage”.

Det er klart, at ikke mindst flygtningefamilier er blevet uskyldige ofre for denne politik – og det har også været hensigten.  Hverken arbejdskøbere eller det offentlige står i kø for at tilbyde dem job.

Den manglende officielle fattigdomsgrænse betyder også, at statsmagten uden videre kan fratage en familie hjælp til livets opretholdelse med den begrundelse, at den ikke kan finde arbejde.

Se også
Jaget menneskevildt
Kommunistisk Politik 2, 2007

Netavisen 23. maj 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne