Det  21.  århundredes Islamofobi – Et forspil til nye progromer og etnisk endlösung!

Af B.C. Andersen

Der er i princippet ingen grundlæggende forskel, mellem det 21. århundredes islamofobi, og anti-semitismen fra det 20. århundredes Nazi-Tyskland. Formålet er at sprede en sort reaktionær pest af had og hetz, skabe et skel og fjendskab mellem folk, ved at dele og splitte folk på basis af religion og etnisk oprindelse.

Hvor langt er der fra, de to folkekirkelige præstefættere, Krarup-Langballes lutheransk-fundamentalistiske-tidehvervs-felttog mod alment anerkendte menneskerettigheder, de ikke anerkender, som de i artikler, bøger, taler, og i deres ideologiske kampskrift tordner og svovler mod, og så galden, den senere ligstank fra 20´erne og 30´ernes kampskrifter ?

Eller Herr Messerschmidt, som mener muslimske samfund, alle er tabersamfund, at muslimer ikke er i stand til at tænke, at alle som bekender sig til islam er, og bliver tabere, og så til gamle ideer om Unter-menschen og Lebensraum ?Mogens Camre, der vil give alle, som går med tørklæde psykiatrisk behandling, fordi han finder det syg og naturstridigt, og til den danske læge Carl Peter Værnet, der som SS-Sturmbannführer og KZ-læge i Buchenwald, foretog eksperimenter på homoseksuelle, for at ”normalisere”, hvad han fandt syg og naturstridigt ?

Disse islamofobiske hetzere, alle deres ligesindede og poselyttere, er med deres anti-demokratiske holdninger, bundne i dyb religiøs lutheransk fundamentalisme, bannerfører og vedbærer til kommende bogbål, krystal-nætter og Lebensraum i det 21. århundrede.

Folkekirkepræst Søren Krarup udtrykte det som ordfører for Dansk Folkeparti fra folketingets talestol ved starten på angrebs-krigen mod Irak  :”…det perspektiv, det hele skal anskues under, at det er rigtigt, at vi her står overfor ”the clash of civilizations”, civilisationernes sammenstød. Jeg mener, at denne krig i sidste ende handler om modsætningen mellem kristenhed og islam, mellem Vesten og islam…”

Snakken om tørklæder, er først og fremmest snakken om det 21. århundredes gule davids-stjerne. De, der på den såkaldte venstrefløj, bruger al deres krudt på at diskutere Asmaas ret til at bære tørklæde, stille op til folketinget, går den sorte reaktions ærinde.

Hvad med at bekæmpe de tendenser tørklæde-debatten baner vej for  –  Dansk Volkgemeinschaft, hvor Volksfremde, nu får frataget deres bistandshjælp, hvis de bærer tørklæde i kommunale aktiverings-tilbud ?

Bruge kræfterne på at bekæmpe Bush´s marionet: Fogh og hans regering, der fører angrebskrig i Irak og Afghanistan, som med Dansk Folkeparti som støtteparti, fører krig mod ungdommen på Nørrebro, lægger planer for udslettelse af Christiania, spreder en gift af fremmedhad, racisme og intolerance, for at bane vejen for yderligere nedskæringer og forarmelse af Under-Danmark

Og når det er sagt: Kristendom, Islam, Buddhisme, eller… religion, uanset hvilken, er ingen vej til socialretfærdighed, eller frigørelse.

”den religiøse elendighed er på en gang udtryk for og protest mod den virkelige elendighed. Religionen er den betrængte skabnings suk, den er en hjerteløs verdens hjerterørelser, den er åndløse tilstandes åndsindhold, den er folkets opium”, skrev Marx i kritikken af den Hegelske retsfilosofi, og Marx pointerede: ”opgøret med al religion er forudsætningen for ædruelig politisk tænkning og praksis. Kritikken af religionen er forudsætningen for al kritik”

Nyhedsavisen 9. maj 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater