Fuld drøn på STEM NEJ —————————————————–Landsdækkende OK Konference mandag den 16. april i Horsens OK 2007 initiativet indkalder til  landsdækkende overenskomstkonference for at sikre stor stemmedeltagelse og et stort nej til overenskomstforslagene. Konferencen afholdes i Forum Horsens, mandag den 16. april fra klokken 12OK 2007-initiativet —————————————————-

Kun lidt mere end 14 dage har forligsmanden afsat til urafstemningen om det udemokratiske mæglingsforslag, der omfatter ca. 600.000 LO-lønmodtagere. Urafstemningen starter den 11. april og slutter den 27. april og offentliggøres den 30. april.

Mæglingsforslaget er højst udemokratisk i sin form og sit  indhold. Det samler alle overenskomster på trods af de er forhandlet decentralt i én pulje. Det kommer også til at gælde for den del, hvor der ikke er nået eller man er kunnet blive enige om en ny aftale.

For år tilbage gik LO og fagtoppene med til, at overenskomstforhandling ikke længere skal baseres på fælles centrale forhandlinger. For arbejdsgiverne var dette en gave: fælles centrale forhandlinger og krav er farlige. Hvad kan det ikke ende med af fælles optræden. Nej fleksibilitet er deres mantra for at sikre deres profitter med opsplitning, individuelle valg osv. Men selv under de decentrale aftaler eller manglende, ligger der jo også en fare i konflikt – Hvad gør man så?: Joh, alle aftalerne eller de manglende aftaler puttes i en gryde og der røres rundt: hokus pokus, så er den værste modstand forhåbentlig elimineret.

Det er et overenskomst-sceneri, der er kikket ud af mange medlemmer, og LO og fagtoppene skal slet ikke være sikre på et ja. Ved overenskomsten i 1998 var det en sådan afstemning der – overraskende for mange – forkastede de indgåede forlig og mæglingsforslaget og fik storkonflikten til at bryde ud.

Resultatet af den igangværende urafstemning offentliggøres af forligsmanden. mandag den 30. april. Bliver det et Nej, hvad vi må håbe og lægge alle kræfterne i for, er 1. maj dagen en passende start og mobilisering på en storkonflikt for en helt anden overenskomstaftale. En oerenskosmt hvor der må stilles krav om drastiske lønforhøjelser, ikke mindst på mindstelønnen og kravet om fjernelse af de nye ”moderniseringer” med ny ”fleksibilitet” og undergravning af kollektive aftaler om ferie mv. En fleksibilitet der står diametralt i modsætning til ønsket om en sænkelse af den daglige arbejdstid.

Arbejdspladser og tillidsfolk ikke mindst indenfor 3F området er kommet med udtalelser, der undsiger overenskomstforliget og opfordrer til et gjaldende Nej.

Det gælder f.eks. 3F i Ålborg hvor medlemmerne på generalforsamlingen den 28. marts siger Nej til overenskomstforliget med krav om at Gøre det spiseligt:

– Vi kan ikke taget forliget alvorligt, når arbejdsgiverne, der skriger om løntilbageholdenhed, økonomisk ansvarlighed og konkurrenceevne, samtidig bevilger direktører og bestyrelsesformænd i egne rækker lønforhøjelser i millionklassen, hedder det i udtalelsen fra 3F Aalborgs generalforsamling

Senest har et repræsentantskabsmøde i 3 F Transport i Esbjerg enstemmigt anbefalet at stemme Nej. Folk er vrede over resultatet og forløbet. Det er især mindstelønnen vreden rettes imod, udtaler Svend Erik Christensen.

Blandt ungdommen er Metal Ungdom fra Århus på det seneste kommet med opfordring til et et Nej til OK2007 fordi forhandlerne overhovedet ikke har drøftet en række af deres krav, herunder samme løn på skole som på læreplads.

Den 16. april 5 dage efter afstemningen er startet arrangerer OK 2007 Initiativet – noget sent – men bedre sent end aldrig – en overenskomstkonference for at sikre stor stemmedeltagelse og et stort nej til overenskomstforslagene og forligsmandens mæglingsskitse. Overenskomstkonferencen finder sted i Horsens mandag den 16. april kl. 12.00

Reglerne for urafstemningen
Reglerne for afstemningen er fastsat i forligsmandsloven. De siger, at hvis flere end 40 procent af de stemmeberettigede deltager i urafstemningen, afgøres mæglingsforslaget ved almindeligt flertal. Er deltagelsen under 40 procent, kræves der minimum 25 procent af de stemmeberettigede til at forkaste mæglingsforslaget. Det svarer i år til cirka 160.000 nej-stemmer.

Overenskomstforhandlingsforløbet:
DI’s og CO Industri indgik industriaftale den 23. februar for området med løfteparagraffen (dvs. med årlig lønforhandling i overenskomstperioden) men som danner ramme for de følgende overenskomstforhandlinger. Har en helt utrolig godkendelse af at overenskomsten kan sættes ud af kraft såfremt der er lokal enighed.

Den 25. marts indgik HTS og 3 F forlig for lager og transport (normallønsområdet uden lønforhandlinger i overenskomst perioden) Men et forlig der også dannede model for normallønsområdet.

Den 1. april blev der indgået forlig på kontor-og lagerområdet.

Den 27. afsluttes urafstemningen som afleveres til forligsmanden og offentliggøres mandag den 30. april.

Falder mæglingsforlsaget er storkonflikten en realitet.

Det forligsmanden har sammenstrikket sit mæglingsudkast over er indgåede forlig indgået på topplan. Men i pressen er det indtil nu stort set blevet behandlet som fastslåede kendsgerninger for arbejderne forligene berører. Som om godkendelse af medlemmerne blot er en formalitet.

Men lad det blive en brat opvågnen.

Såfremt der er over 40 % der stemmer gælder der almindeligt flertal ved afstemningen.
Men er der under 40% skal der i år ca. 160.000 nejstemmer til at forkaste mæglingsforslaget.

Netavisen 9. april 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne