Sympatistrejker med de århusianske skraldemænd fortsætter

En konflikt af principiel betydning og med landsperspektiver

De strejkende skraldemænd i Århus besluttede onsdag  morgen at fortsætte deres strejke for ordnede arbejdsforhold i discount-firmaet HC. Svendsen. På landsplan fortsætter sympatistrejker og blokader ved forbrændingsanlæg

Der er ingen tvivl om at det er en strejke med stærke dybereliggende rødder som giver forståelse af nødvendigheden  af solidaritet.

Strejken giver mindelser om Ribus konflikten  hvor de strejkende bybuschauffører også mødte stor  landssympati pga. deres protest mod  forringelse af arbejdsforholdene efter udlicitering af bybusdriften.

Igennem mere end 2  uger har skraldemændene hos renovationsfirmaet HCS Transport og Spedition i Århus strejket for at få trukket to skriftlige advarsler til to langtidssyge tilbage.
Trækker ledelsen advarslerne til de 2 langtidssyge tilbage, vil der igen blive tømt skrald i Århus, udtaler skraldemændene.

Der er ingen tvivl om, at udløsningen af strejken har også baggrund i, at de ansatte skraldemænd igennem lang tid har været meget utilfredse med arbejdsforholdene hos firmaet. De strejkende opfordrer ledelsen til dialog for en normalisering af forholdene – i stedet for at den fortsætter sin praksis med at uddele advarsler mod sygemeldinger.

Firmaet tolker de 11 sygemeldinger siden nytår som en aktion maskeret som sygdom, og HCS har i en pressemeddelelse udtalt, at arbejdsnedlæggelserne er led i en systematisk aktion, der skal presse en lønforhøjelse igennem.

HCS har fået arbejde overdraget i licitation. Men udliciteringen til dette firma har betydet 14 kroners lavere aflønning pr. time end hos konkurrenter i Århus, som står for andre områder af renovationen.
Derfor er det heller ikke svært at forestille sig konsekvenserne, såfremt firmaet ved licitation fik adgang til hele Århus, sådan som det ønsker. Da ville det betyde væsentlige forringelser for mange skraldemænd i Århus.

Intet tyder på at firmaet har tænkt på at besinde sig.
Det at der skulle være  indsat 6 skruebrækkere fra København og firmaet truer med fritstilling af arbejdet, hvilket på landsplan blandt skraldemænd betragtes som en alvorlig forværring af konflikten. 
Igen kan man spørge om der ligger en central arbejdsgiver beslutning bag ikke at trække advarsler tilbage og indgå i dialog for en forbedering af arbejdsforholdene.

Som sådan må konflikten ses i sammenhæng med hele den kommunale udliciterings-manøvre for forringelse af arbejdsforholdene der accelerer sammen med den nye kommunalreform .

Derfor er den kamp skraldemændene fører af langt mere end lokal betydning. Det er også en del af velfærdskampen og udløber af den store folkelige kamp i Århus i forbindelse med budgetnedskæringerne i efteråret 2006.

Se også:

Skeletterne vælter ud af skabet

Netavisen 20. februar 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne