Thomas Koppel: ”En fremtid uden krige”

Kommunistisk Politik 4, 2007

Den 25. februar er det et år siden, at meddelelsen fra Puerto Rico om Thomas Koppels alt for tidlige død rystede Danmark.

Året har ikke bare befæstet hans ry som en genial klassisk komponist og musiker med den posthume udgivelser af værker som solo-CD’en ’Improvisationer – for klaver’ og ’Los Angeles Street Concerto”, det er også lykkedes Annisette at videreføre Savage Rose, Danmarks eneste internationalt nyskabende rockband.

Det har netop modtaget de danske musikkritikeres Pionerpris for 40 års banebrydende virke.

Også den politiske arv efter Thomas lever.

Fredsforkæmperen og den politiske aktivist er et lysende eksempel. Hans sidste store politiske initiativ, den folkelige bevægelse Budskab fra Græsrødderne, fører sider af hans arbejde videre.  Tilbage er også en lang række politiske skrifter og skrifter om musik og kunst, som endnu ikke er samlet og udgivet, hvad der også gælder for hans omfattende (mail)korrespondance.

Den 15. februar 2003, der så de største samtidige globale antikrigsmanifestationer og massedemonstrationer nogensinde, sendte han og Annisette sin umiddelbare reaktion til initiativet Stop Terrorkrigen og den danske fredsbevægelse.  Den trykkes her for første gang:

“Los Angeles 15. februar 2003

Kære venner,

Uanset hvor på kloden vi er i dag, er vi allesammen led i den samme, store kæde. Ligesom jer, har millioner verden over valgt at forkaste angsten og truslerne for at beskytte livet og vise vejen til en fremtid uden krige.

Tusinder af græsrodsorganisationer har forenet sig i Verdenskoalitionen Mod Krig. Den folkelige modstand har splintret Bushs dødsalliance i stumper og stykker.
Regeringer falder fra. Værnepligtige i England og USA nægter at efterkomme deres indkaldelser. Hele befolkninger er stået af. Også det danske folk. Men regeringen forråder os, så Danmark alligevel stadig står blandt krigsnationerne!

Træd ned, Anders Fogh!
Du adlyder en fremmed magt, ikke det folk du skal tjene!

Kære venner, hold fast nu. Efter Hitlers nederlag begyndte, startede hans masseudryddelser for alvor. Et desperat dyr, trængt op i en krog, er et farligt dyr.
Men overfor en forenet menneskehed, der vil fred og ikke lader sig narre, vil dødens korthuse før eller senere styrte sammen så hurtigt som Enron gjorde det.

I millionvis har vi i dag skabt verdenshistorie. Alene derfor er Sangen for Livet!

Med al vores kærlighed

Annisette & Thomas

Netavisen den 19. februar 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne